Källor i Fru Alstad

Karta över Fru Alstad från år 1767

I Fru Alstad finns en OFFERKÄLLA som är belägen väster om kyrkan.

Hit sökte sig pilgrimer för att genom offer till källan få bot för sjukdomar och annat otyg.
Offer till "Vor Frue Killa" skulle frambäras midsommarafton.

Ursprungligen har källan bestått av dels en brunn som varit klädd med plankor och sparrar dels väster där om ytterligare en källa vilken i äldre tider varit invallad med jordvallar.

På dessa jordvallar växte mycket tätt med träd, däribland mycket stora ASKTRÄD. Askträden ansågs som heliga vårdträd. Askträd har funnits på nr 18 (fälldes 1908), på nr 12 ( fälldes 1910) samt vid byahemsgränsen nr 16 fanns 3 st askträd vilka ansågs vara gårdens skyddsträd.

Lunden vid offerkällan har antagligen varit en gammal helig offerlund. Platsen kallas på gamla kartor för HEYDEN.
På 1767 års karta finns ett utsprång mot källan. Detta utsprång kallas för KYRKOHUSPLATSERNA. Vid kyrkogårdens nordvästra fot fanns källans ursprungliga upprinnelse, före TRÄBENSKÄRRET´s utdikning. När kärret utdikades torkade källans övre upprinningsplats ut.

Bild på offerkällan i Fru Alstad

Offerkällan i Fru Alstad

Öster om HÖGHULT finns på gamla enskifteskartan antecknat en källa som kallas KHÅLA KÄLLA. Det är möjligt att man här offrat för sjukdomen KÅLAN
Strax bredvid nämndes TORNEKULLE.

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Bakåt

  Åter till index

  Framåt