Inledning till sidorna om Fru Alstad sockens historia

Karta över Fru Alstad från år 1767

Dessa sidor om Fru Alstads socken har tillkommit genom mångas samverkan i en studiecirkel om Fru Alstads historia.
Cirkeln startade 1984 och för att den information vi samlat in, under alla våra sammankomster i studiecirkeln, inte skall bli sittande i våra pärmar, har jag nu sammanställt en del av materialet i dessa hemsidor.

Med sidorna vill jag förmedla gamla händelser i en ny förpackning.
Hemsidorna skall även kunna tjänstgöra som ett uppslagsverk, inte bara om Fru Alstad utan även, då det gäller gamla sydskånska uttryck och seder.
Skriften skall också i vissa fall kunna ge hjälp och information i släktutredningar.
Deltagarna i studiecirkeln har dels forskat kring sitt eget hus eller sin gård dels kring någon annan fastighet i byn. Vårt resultat samt utdrag ur andra källor såsom lantmäteriakter, böcker om socknen, uppslagsverk och släktutredningar har bidragit till innehållet i denna skrift.

Skriften har tillkommit utan att göra anspråk på att vara en mera uttömmande eller vetenskaplig sockenkrönika.
Jag har med skriften försökt visa huvuddragen i socknens utveckling genom tiderna.

Skriften är illustrerad med kartor och foton, en del tagna för lång tid sedan.
Fotona återspeglar, på sitt sätt, utvecklingen i socknen. Många av fotona har "gamla" bybor låtit mig fotografera av för att kunna komplettera dels studiecirkelns arbete och dels denna hemsida.

För att underlätta för dig, har vissa ord skrivits med KURSIVA VERSALER första gången de finns i texten. Detta innebär att dessa ord finns förklarade i avdelningen ordförklaringar. Det lättaste sättet att få ett ord förklarat är att klicka på ordet i texten då öppnas ett fönster med förklaringen, eller så kan du gå till sidan ordförklaringar, där alla förklaringarna är samlade.
Vissa viktiga namn eller benämningar har skrivits i VERSALER första gången de förekommer i skriften, detta för att du lättare skall finna dem i texten när du söker information.

Du finner också förteckningar hämtade ur Sveriges, Danmarks och övriga Europas historia. Detta bör underlätta för dig som läsare att sätta händelser i Fru Alstad, in i sitt historiska sammanhang.
En förteckning över gamla skånska mått och vikter samt en regentlängd för Sverige finns också att tillgå.

Trevlig läsning!
Hans-Bertil

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Åter till index

Framåt

Denna sida har besökts   gånger.