Hantverkare i Fru Alstad

Karta över Fru Alstad från år 1767

En sammanställning av en del av de hantverkare som verkat i Fru Alstad.
Läs mer om hantverkarna här.

Årtal kan antigen betyda mellan vilka år personen utövade sitt yrke eller mellan vilka år personen levde, beroende på vilken uppgift som gått att få fram.
Namn. Yrke. Årtal. Bostad. Anmärkning. Läs mer här.
Lars Hansson Bagare och bryggare 1857 - 1940
Elna Trulsson Barnmorska 1833- 1884 Gift med Skomakaren Anders Larsson
Dorothea Johansson Barnmorska
Lars Hansson Byggmästare 1857 - 1940 No 1
Olof Sjösten Byggmästare 1880 - 1950
Hans Nilsson Brevbärare "Hans postare"
Sigfrid Hansson Brevbärare
Nils Swennsön Domkyrkolänsman 1628-1694 No1 Anlade en fin trädgård 1671 Läs mer om nr 1 här.
Ola Johansson Dragon 1831 No25
Jeppa Larsson Bruhn Dragon Domme nr11
Anders Olsson Palmkvist Dragon No16
Per Forsell Fjärdingsman o Skräddare 1869 - 1921 No 16 Läs mer om nr 16 här.
Oskar Holmberg Fjärdingsman 1884 - 1966 No 23
Olof Nilsson Flakdräng 1879 - ? No 18 Läs mer om nr 18 här.
Lars Hansson Handlare 1857 - 1940 No 4 No 4.
Axel Eckerman Handlare 1920 - 1925 No 4 Läs mer om Affären här.
Anders Freiding Handlare 1925 - No 4 f.1897 d.1975 Läs mer om Affären här.
Osvald Olsson Handlare 1925 - 1974 No 4 Affären las ner 2/5 1974 Läs mer om Affären här.
Nils Persson Hjälpringare 1865 - 1937
Truls Hansson Hovbonde No 7 och 9 Hovbonde till St Markie
Jöns Hansson Häradsspelman No 17 Läs mer om nr 17 här.
Söffren Haagensönn Klockare L Alstad Fru Alstads äldste kände klockare
Magnus Frey (Frejd?) Korgmakare 1833 - 1906
Ohla Nilsson Korpral 1813 No 17 Läs mer om Ohla här.
Petter Schytten Kronolänsman 1703 - 1759 No 19 d.1759
Nils Swansön Kronolänsman 1671 f.1628 d.1694
Assar Olufsson Kyrkoherde 1649-1699
Assar Olsson Kyrkoherde
Magnus Sjöberg Kyrkoherde
Carl Rudolf Wulff Kyrkoherde
J L Holenius Kyrkoherde
Ola Trulsson Kyrkovaktmästare 1846 - 1931 No 17 Kallades "full me loppor" Läs mer om nr 17 här.
Lars Persson Kyrkovaktmästare 1861 - 1938 No 23 Läs mer om nr 23 här.
Otto Magnusson Kyrkovaktmästare 1882 - 1953 No 1
Thorvald Dyberg-Ek Kyrkovaktmästare ? - 1988 No 18 Läs mer om nr 18 här.
Osvald Olsson Kyrkovaktmästare 1974 - 1989 No 4 Osvald hade affären i Fru Alstad. Läs mer här.
Knut Sjöstedt Kyrkovaktmästare 1989 - No 17
Anders Trulsön Kyrkvärd 1665 - 1683
Hans Trulsön Kyrkvärd 1668 - 1683
Anders Söffrensen Kyrkvärd 1668 - 1670
Ola Christophersson Kyrkvärd 1687 - 1693
Hans Rassmussön Kyrkvärd 1687 - 1673
Oluf Jönsson Kyrkvärd 1698
Oluf Christensson Kyrkvärd 1705
Rasmus Christensson Kyrkvärd 1709
Anders Christensson Kyrkvärd 1720 + 1748 No 9
Ohla Rassmusson Kyrkvärd 1742 Domme
Hans Rassmusson Kyrkvärd 1743 Domme
Helje Svensson Kyrkvärd 1744 No 1 f.1709 d.1779 Läs mer om nr 1 här.
Christen Jeppsson Kyrkvärd 1745 No 6 Läs mer om nr 6 här.
Jöns Persson Kyrkvärd 1746 No 13
Anders Jeppsson Kyrkvärd 1746 No 21
Oluf Mattsson Kyrkvärd 1747 No 11 Läs mer om nr 11 här.
Per Rassmusson Kyrkvärd 1747 No 22
Anders Rassmusson Kyrkvärd 1748 + 1758 No 11 o 9
Pär Hansson Kyrkvärd 1750 No 2 Gården kallades för Pärstorp Läs mer om "Pärstorp" här.
Christen Andersson Kyrkvärd 1753 No 8
Mårten Rassmusson Kyrkvärd 1756 Domme f. 1723
Nils Mattsson Kyrkvärd 1756
Anders Rassmusson Kyrkvärd 1758 No 11 o 9
Ohla Rassmusson Kyrkvärd 1761 No 11 Läs mer om nr 11 här.
Sven Bängtsson Kyrkvärd 1761 No 6 Läs mer om nr 6 här.
Jöns Hansson Kyrkvärd 1764 No 13
Måns Jönsson Kyrkvärd 1765 No 13
Per Heljesson Kyrkvärd 1780 - 81
Hans Christensson Kyrkvärd 1785 Domme
Jeppa Olsson Kyrkvärd 1786
Hans Cristersson Kyrkvärd 1787-1807
Per Hansson Kyrkvärd 1787-1807 No 23
Peter Hansson Kyrkvärd 1808-1812
Hans Heljasson Kyrkvärd 1808-1817 No 1 f. 1770 d.1819 Läs mer om nr 1 här.
Pher Hansson Kyrkvärd 1808-1812
Måns Larsson Kyrkvärd 1811-1842
Per Persson Kyrkvärd No 16 Läs mer om nr 16 här.
Mårten Hansson Kyrkvärd 1834-1838
Nils Persson Kyrkvärd 1843-1858 Bror till vagnmakaren Lars Persson
Nils Hansson Kyrkvärd 1875-1899 No 10
Lars Olsson Kyrkvärd 1883-1895 No 12 f.1833 d.1895
Jeppa Olsson Kyrkvärd 1895-1904 No 13
Olof Christoffersson Kyrkvärd 1904-? No 11 Läs mer om Olof C här.
Nils Nilsson Kyrkvärd 1904-1926 Domme nr10
Lars Jönsson Kyrkvärd Nr 6 f.1868 d.1957 Läs mer om nr 6 här.
Ture Sjöberg Kyrkvärd Svåger till "Dommepågen" Läs om Dommepågen här
Carl Annerfeldt Kyrkvärd No 18
Arnold Nilsson Kyrkvärd "Ekliden" f.1911 d.1982
Pehr Nilsson Skolmästare (Lärare) 1821-1827 Första anställda läraren i Fru Alstad Läs mer om skolan här.
Hans Christensson Skolmästare (Lärare) 1827-1853 Andra anställda läraren i Fru Alstad Läs mer om skolan här.
Jöns Larsson Skolmästare (Lärare) 1853-1885 Tredje anställda läraren i Fru Alstad Läs mer om skolan här.
Vilhelm Petersson Lärare 1855- Fjärde anställda läraren i Fru Alstad. Han kom att för första gången kallas lärare och inte skolmästare. Läs mer om skolan här.
Carl "Carlie" Pettersson Lärare o Kantor 1855 - 1925 Nr 20 Även Sparbankskamrer Läs mer om skolan här.
Per Westesson Lärare o Kantor 1885-1966 Läs mer om skolan här.
Mathilda Petersson Lärare 1856- Läs mer om skolan här.
Christoffer Mjölnare 1849 No1 o 23 "Möllebyggare"
Ola Jönsson Mjölnare 1857-1921 No1 o 23
Nils Nilsson Mjölnare 1861-? "Alstadmöllaren" Läs mer om möllorna här.
August Nilsson Mjölnare 1876-1958 Läs mer om möllorna här.
Tage Nilsson Mjölnare Sista möllaren i byn. Läs mer om möllorna här.
Ola Larsson Murare 1833-1901 No 17 Läs mer om nr 17 här.
Olof Annerfeldt Murare 1864-1928 No 18 Skorstensmurare Läs mer om Olof Annerfeldt här.
Per Larsson Murare 1877-1963 No18 Läs mer om nr 18 här.
Hans Nilsson Mösseskräddare No17 "Hueskräddaren"
Hans Rassmusson Nämndeman 1798-1877 No1 Läs mer om nr 1 här.
Peter Tausson Prost
Otto Berndt Santesson Prost 1725-1800
F W Wred Prost
Villas Jönsson Skogvaktare 1680-1755 Domme
Berndt "Skräddare" Skräddare 1638-1651
Bengt Jönsson Skräddare 1662
Anders "Skräddare" Skräddare 1662
Ohla Nilsson Skräddare 1771-? No17 Läs mer om nr 17 här.
Per Forsell Skräddare 1869-1921 No16 Läs mer om nr 16 här.
Ola Nilsson Skräddare 1840-1905 No16 Läs mer om nr 16 här.
Otto Norén Skräddare 1876-1941 No1
Jöns Larsson Skräddare 1837- No17
Christen Trulsson Sockenskräddare 1810-1884 No16
Lars Persson Sockenskräddare 1841- ? No 23 Efter tillstånd från Konungens Befallningshavare f.1823 d. 1875 Se brevet här.
Christen Persson "Pivare" Sockenskräddare, spelman och trädgårdsmästare Fru Alstads siste sockenskräddare Läs mer här.
Per Persson Sockenskomakare 1819-1897 No1 Siste sockenskomakaren i byn
Pehr Persson Skomakare No16
Pehr Larsson Skomakare 1840-? No11
Anders Larsson Skomakare 1832-1904 No18
Anton Kjellander Skomakare 1866-1946
Hjalmar Roos Skrothandlare 1894-1966 Domme nr 21
Jöns Nilsson Slaktare 1843-1922 No1
Hans Rosengren Slaktare, Krögare 1874-1924 No4 Körde även likvagnen Lite kring likvagnen.
Cristen Persson Slaktare 1841-1912 No4 Sålde både kött och bröd, "tjyd å brö" No 4.
Magnus Cristensson Slaktare 1875-1940 No4 son till Cristen Persson, Sålde "tjyd å brö" No 4.
Jöns Olsson Ahlström Smed No16 Läs mer om "Smedjan".
Johannes Jacobsson Smed 1839
Johan Tommas Silow Smedmästare 1828-1906 No16
Nils Jönsson Smedmästare 1832-1889 No16
Sven Pettersson Smedmästare 1860-1952 No16
Alfred Bergkvist Smed 1887-1960 No5
Anders Holmberg Smed Domme
Otto Björklund Smed 1881-1939 Domme Mitt emot Domme gård
Johan Ahlkvist Snickarmästare 1861-1954 No1
Oskar Holmberg Snickarmästare 1884-1966 No23
Hans Trulsson Snickare 1805-1894 No4
Johan Ahlström Snickare 1883-1939 No16
Hans Hansson Vext Soldat 1797 - ? No 25 o 26 Läs mer om Vext här.
Per Panzler Stenborrare
Karin Rosengren Stickerska 1887-1975 No16
Rut Larsson Stickerska 1895-1983 No16
Ludvig Larsson Svärdslukare 1894-1980 No16 Uppträtt på Cirkus
Margaretha Hansdotter Sömmerska 1845-? No1
Tilad Eckerman Sömmerska, Handlare No4 "Tilda Gross" Läs mer om "Affären" här.
Kerstin Johansson Sömmerska 1868-1955 No18 Läs mer om nr18 här.
Hilma Landström Sömmerska 1887-1950 No3
Botilda Christensson Sömmerska No13
Adolf Anderberg Tegelbruksarbetare 1908-1950 No27
Gustav Andersson Toffelmakare 1875-1942 No3 "Dommepågens" far.
Olof Pålsson Toffelmakare 1884-1962
Per Jonasson Landström Tunnbindare No1 "Alstadvärn"
Lars Svensson Träskomakare No16
Per Nilsson Vagnmakare 1832-1917 No23
Lars Persson Vagnmakare 1861-1938 No23 Bror till kyrkvärden Nils Persson Läs mer här.
Frits Persson Vägförman 1907-1983 No1
Gösta Jönsson Vägmästare 1906-1967 No1

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Bakåt

  Åter till index

  Framåt