Gårdarnas utseende

Karta över Fru Alstad från år 1767

Gårdarna uppfördes normalt av 4 längor med en fyrkantig gårdsplan i mitten. Gårdarna fick härigenom formen av en fästning. Boningslängan STUELÄNGAN låg i de allra flesta fallen i norr. Man ville ha sol på farstutrappan och man ville ha bigården BIHAVEN mitt för stugufönstret på en väl skyddad plats. Biodlingen stod högt i kurs i dessa tider.
I de flesta fallen var stuelängan inte sammanbyggd med de övriga längorna, men SLÄPPAN mellan längorna avstängdes med en plankport, LÅGEN.

På den sidan av boningslängan som var vänd från bygatan var vanligen bakugnen utbyggd.

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Bakåt

  Åter till index

  Framåt