Enskiftet i Fru Alstad

Karta över Fru Alstad från år 1767

I Fru Alstad startades enskiftet på grund av en tvist om ärtodlig.
I den gamla byordningen fanns ett förbud för hemmansägare att odla ärtor.
I slutet av 1790-talet gick en hemmansägare mot detta beslut, genom att så en TUNNA ärtor.
Han fick 22 tunnor i avkastning.
Händelsen ledde till att alla i byn blev ovänner.
Den som trotsat byordningen begärde då utflyttning av sitt hemman.
Detta skedde år 1799, vilket kom att vara 7 år före det verkliga enskiftet.
Det lär ha varit så, att om endast en i byn ville flytta ut, så var hela byn skyldig att skiftas. Men om ingen ville flytta kunde byn förbli oskiftad. Ett exempel på en oskiftad by är Domme och Haglösa strax norr om Trelleborg. Hemmanet som begärde utflyttning av Fru Alstad by var nr 2 3/4 mantal. Ansökan skrevs den 15 maj 1799 och undertecknades av kyrkvärden PÄR HANSSON.
De andra bönderna i byn kallade då den erhållna jorden på byns bästa mark på spe för PÄRSTORP. Detta namn fanns kvar till 1938 då gården brann ned.
Eftersom nu åbon Pär Hanssons utflyttning gick lyckligt och han fick den bästa jorden i byn, begärde åbon på nr 23 (andre kyrkvärden med samma namn) utflyttning av sitt hemman. Han önskade att detta måtte läggas östan eller västan om nr 2's enskifte. Så blev dock ej fallet. Denna jord lades i stället nordost om kyrkan men söder om landsvägen.
Gården som byggdes här bestod av fyra halmtäckta längor om en sluten gårdsplan. Med boningslängan vid norra sidan. Ingången till boningslängan vette mot gården och var placerad på mitten av längan. Över ingången fanns ett HALMEJDE-fönster med halmtäckt rundning.

I Fru Alstad i dag är det endast nr 1 och nr 6 som ligger kvar på dess gamla platser. I rutan till höger kan man visa olika kartor, 1767 års, 1806 års samt 1970 års karta. I botten finns 1806 års karta eller 1767 års karta och på dessa kan man lägga 1970 års karta.

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Bakåt

  Åter till index

  Framåt