Byanamnen Fru Alstad och Domme

Karta över Fru Alstad från år 1767
Årtal Hur namnet Fru Alstad skrivits
1359 ALESTAEDHÆ ØSTRÆ
1382 ØSTRA ALISTATHA samt ALISTATHA IN SKÖSHERET
1456 ALSTÆDHE
1512 WÅR FRUE ALESTADA
1565 FRAUE ALDSTED
1609 FRAUE ALSTAD eller FRAUE ALSTED
1767 FRUAHLSTAD
1812 FRUAHLSTAD
1820 FRUALSTAD
1914 FRU ALSTAD
1994 FRU ALSTAD

Namnet anses numera komma från den danska tiden och att kyrkan varit helgad åt Jungfru Maria. Jämför Vår Frue Kirke i Danmark eller Notre Dame i Paris.

AL eller ALE i FRU ALSTAD betyder albestånd eller aldunge och stad betyder plats eller ställe.

Ortnamn som slutar på -stad, -sted kom i allmänhet till under vikingatiden (ca 800- 1000 ) varför man kan förmoda att Fru Al-stad tillkommit någon gång under denna tid.

Ändelser på -löv kom till på 900-talet. Dessa byar fanns ofta på flera ställen som regel inom en radie av 3 km. Det kan vara så med Alstad också, att det flyttats, därav Västra- och Östra- Alstad.
Lilla Alstad har tillkommit senare. Kanske någon blivit utstött ur någon av de andra byarna och flyttat en bit bort och därmed lagt grunden till en ny by. Lilla Alstad kallades också MELLAN ALSTAD.

NAMNET DOMME

1543 skall namnet ha skrivits DUMME.
1721 fanns det en sjö som hade namnet DOMMA SIÖ.
Namnet kommer från DY= kärr, sank äng, enligt Olof Christoffersson.

Bengt Pamp, skriver dock i sin bok 'Skånska orter och ord', att förmodligen kommer ursprunget från dum helt enkelt. Dum är besläktat med stum, enfaldig.
Detta skulle kunna betyda att DOMMA SIÖ helt enkelt betyder den stumma sjön.
I mitten av Domme fanns en större sjö och just vid dennes sumpiga strand låg DOMME BY före utbrytningen som verkställdes vid STORSKIFTET år 1800.

Domme har skrivits DÖMME, DUMME och DYMME.

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Bakåt

  Åter till index

  Framåt