Viktiga årtal i historien

Karta över Fru Alstad från år 1767
Årtal Händelser
13000 f Kr Inlandsisen ligger 2000 - 2500m tjock över skånes inland.
8000 f Kr De första människorna invandrar söderifrån och bosätter sig här.
3000 f Kr Man brukar för första gången den skånska jorden.
500 De första skånska runorna huggs in i sten.
1000 Byreglering. Omfattande nyodlingar.
1200 Omfattande kyrkobyggande. Ett flertal kloster grundas.
1250 Jordbruksexpansion. Utmarkerna på söderslätt har nästan försvunnit.
1340 Digerdöden.
1350 Nedgång i jordbruket.
1397 Kalmar unionen.
1536 Reformationen, kronan övertar ärkesätets alla gårdar och gods. Vilttillgången nu så dålig att kronan begränsar allemansjakten.
1543 En "häxa" bränns på bål i Malmö, vid Kirseberg.
1569 Lunds stifts landebok.
1600 Granen når Skåne norrifrån.
1605 Papper finns på Riksarkivet i Köpenhanm gällande Fru Alstad. Karl IX besegrades vid Kirkeholm i Livland.
1608 Den medeltida landslagen trycks.
1614 Svea Hovrätt inrättas.
1618 Den medeltida stadslagen trycks. Trettioåriga kriget startar i Tyskland.
1630 Sverige deltar i trettioåriga kriget.
1634 Salpeterskatten införs. Göta Hovrätt inrättas i Jönköping.
1645 Freden i Brömsebro. Post och Inrikes tidningar börjar komma ut.
1658 Freden i Roskilde, Sverige erhåller Skåne. Björnen försvinner från norra Skåne. De första dovhjortarna införs.
1675 Det skånska kriget börjar, Danmark försöker återta sina förlorade provinser.
1676 Slaget vid Lund.
1679 Freden i Lund.
1684 Buhrmans Skånekarta tillkommer.
1697 Kvarnkommisionen startades.
1715 Karl XII landstiger vid Trelleborg den 13 december.
1738 Partinamnen Hattar och Mössor uppkommer.
1749 Carl von Linné gör sin skånska resa.
1757 Allmänn förordning om storskifte tillkommer.
1767 Fru Alstads första karta upprättas av Carl Fredrich Rango och Pehr Sommar. Mössregeringens besparingar och myntpolitik orsakar ekonomisk kris i Sverige.
1779 Gustav III avskaffar dödsstraffet för utövande av trolldom.
1783 Rutger Maclean enskiftar byarna kring Skurup.
1786 Storskiftet startar i Fru Alstad
1788 Storskiftet avslutas i Fru Alstad. Ryska kriget startar. (1788-1790)
1790 Brunråttan kommer till Sverige.
1797 Storskifte i Domme
1799 Enskiftet startar i Fru Alstad med gården nr 2.
1803 Enskiftesstadga för Skåne.
1806 Enskifte i Fru Alstad
1812 Skånska rekognoseringskartan tillkommer.
1820 Ny Hovrätt inrättas för Skåne och Blekinge i Kristianstad. Potatisodlingens genombrotts period startar.
1827 Laga skifte påbjuds, varvid tidigare sammanblandade jordägor förenas i såvitt möjligt sammanhängande områden.
1834 Fru Alstads nya skola byggs. En koleraepedemi härjar i landet.
1842 Stadga om inrättande av folkskola i varje församling utfärdas.
1845 Lika arvsrätt på landsbygden för man och kvinna införs.
1846 Skråväsendet avskaffas. Förbudet mot handel på landsbyggden inskränks.
1847 Fattigvården erhåller en enhetlig organisation i landet.
1850 Täckdikningen slår igenom. Författaren Victoria Benedictsson föds. Den stora utvandringen till Amerika tar sin början. De första fasanerna utplanteras. Svår skogsbrist i främst Malmöhus län.
1858 Ogift kvinna blir myndig vid 25 års ålder.
1860 Kraftig befolkningsökning i Fru Alstad p.g.a. att Alstadgården blir eget lantbruk. Husbehovsbränningen förbjuds.
1870 Granen börjar alltmer planteras.
1875 Kronan införs som myntenhet i landet.
1880 Sockerbetsodlingens genombrott.
1882 Emigrationen kulminerar.
1884 Ogift kvinna blir myndig vid samma ålder som mannen d.v.s. vid 21 år.
1890 Veteodlingen slår igenom i sydvästskåne.
1901 Indelningsverket avskaffas och ersätts med en värnpliktsarmé.
1905 Unionen med Norge upphör.
1906 Nils Holgerssons underbara resa utkommer.
1914 Baltiska utställningen öppnas i Malmö. Trekonungamötet i Malmö. Första världskriget bryter ut. (1914-1918)
1918 Spanska sjukan härjar i landet.
1922 Kronogatuhusen friköps i Fru Alstad.
1927 Beslut om 4-årig folkskola som bottenskola.
1938 Försvarsberedskapen förstärks genom inkallelser.
1939 Andra världskriget bryter ut. (1939-1945)
1941 Årets skörderesultat var det sämsta på 50 år.
1942 Sträng vinter på söderslätt.
1954 Motboken avskaffas. Storken slutar häcka i Skåne.
1967 Oktoberstorm i Skåne. Högertrafikomläggning i Sverige.
1971 Begreppet stad försvann och begreppet kommun införs.
1979 Skåne försvann i ett våldsamt snöoväder. Fru Alstad Byalag startades, egentligen som ett resultat av snöovädret.
1984 Studiecirklarna om Fru Alstads historia startade.
1997 De båda skånska länen slås samman till Skåne län.
1999 Orkan över Fru Alstad med vindhastigheter upp till 42 m/s.
2000 Domänen www.frualstad.com kommer till och därmed läggs information om byn ut på Internet. Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn öppnas.

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Bakåt

  Åter till index

  Framåt