Alstadgården

Karta över Fru Alstad från år 1767

Bild på Alstadgården

Alstadgården

Alstadgården byggdes i tre etapper.
1809 byggdes den östra delen, 1810 den västra delen och 1858 den norra delen.
Av byggnadsmaterialet som blev över byggdes STENGÅRDEN och EKLIDEN i Domme.

Flygfoto på Stengården

Stengården

Alstadgården kallades förut för Höjegården eftersom det låg en ättehög i dess närhet.
Höjegårdens ägor inhägnades med väldiga jordvallar, som planterades med pil och hassel. Hasseln hade de två fröknarna Beck-Friis på Börringe själv odlat fram från hasselnötter.

C:a 1860 blir Alstadgården inte längre utgård till Markie utan ett eget lantbruk. Man anställde nya på gården och folkmängden i Fru Alstad ökade. (se befolkningskurvan)

På Alstadgårdens ägor i västra kanten fanns ett hus som kallades FÅRAHUSET eftersom det bebotts av fåraherden.
Fårahuset var byggt på riktigt gammaldags sätt med en ovanlig och egendomlig bakugnsutbyggnad.
Huset kom sedermera att kallas "POLACKENS" och hade nr 11. Huset revs på 1960-talet nu finns endast rester av trädgården kvar.

Bild på Polackens

"Polackens" Fru Alstad nr 11.

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Bakåt

  Åter till index

  Framåt