Sarturnus

Några fakta om universum vi lever i.


Det skulle ta 60 miljarder år att nå M31 Andromeda galaxen, den mest avlägsna galaxen som vi känner till.

Det finns många miljarder solar i vårt sol systen vintergatan, och det finns många hundra tusen solsystem som liknar vårat.

Världens mest ljusstarka markbundna teleskop kan se 5 miljarder ljus år.

Det är 10 miljarder ljusår till universums yttersta kända gräns.

Universum är en expanderande sfär som bildades i en jättelik explosion som utlöstes för 50 miljarder år sedan tror man.

Proxima är Solens närmaste granne i Vintergatan, det skulle ta 120.000 miljoner år att färdas dit.

109 Jordklot får plats på våran sols diameter, solen håller ca 6000 c i medeltal. Den kommer att brinna ca 10 miljarder år, då kommer allt väte vara förbrukat, blir då en nova (explosion) 50 gånger större än vad den är nu, och tillslut en vit dvärg.

Solen förbrukar 4 miljarder ton gaser i sekunden. Det är en ständig kärn reaktion som pågår, genom fusion blir väte till helium, denna massa frigörs i form av energi.

Solen Rigel i vintergatan håller en medel temperatur på ca 40.000 c .

Jorden bildades för ca 4,7 miljarder år sedan tror man.

Det finns flera tusen asteroider i vårt solsystem, den största är Ceres som har 690 Km i diameter.

Ca 20 miljoner Meteorer når varje år vår atmosfär, dom förbränts oftast i jonosfären.

Månen ligger 35.640-40.670 mil från jorden och har en diameter på 347 mil, en total mån förmörkelse inträffar var 18 år 11,3 dygn, detta dokumenterades av Maya folket I Central America 1000 e.Kr. Inka, som också förutsåg att mänskligheten kommer att gå under år 2027 23/12, dom som lever får se. Våra normala sateliter ligger på ca 3 500-4 000 mils avstånd från jorden, det tar ca 120 m/sek för en radio signal att nå upp till en satelit, det är tiden som gör att ett telefon samtal via satelit kan upplevas med eko av din egen röst.

Månens baksida fotograferades 1959 av Lunik 3. 21/7 1969 landade Apollo 11 med Amstrong & Ardlin på månen, Collins fick sköta spakarna I moder skeppet, vart tog hunden Laika 1957 vägen som sändes med Sputnik 2. Världens första raket sköts upp 1942 I Tyskland A4.


Vårat solsystem består av närmast solen.

Mercurius 58 Miljoner Km från solen, årets längd 88 dygn , yttemp max 400c

Venus 108 Miljoner Km från solen. årets längd 224 dygn , yttemp max 500c

Jorden 150 Miljoner Km från solen. årets längd 356,25 dygn , yttemp max 60c

Mars 228 Miljoner Km från solen. årets längd 687 dygn , yttemp max 21c

Jupiter 777 Miljoner Km från solen. årets längd 11,45 jord år , yttemp max -130c

Saturnus 1425 Miljoner Km från solen (2780 mil ringar). årets längd 29 jord år, yttemp max -160c

Uranus 2869 Miljoner Km från solen. årets längd 84 jord år , yttemp max - 210c

Neptunus 4494 Miljoner Km från solen. årets längd 164,3 jord år, yttemp max -230c

Pluto 5898 Miljoner Km från solen. årets längd 247,3 jord år , yttemp max 400c

I skalan 1:94 miljarder kommer Jorden 1,5 meter från solen och Pluto 5,5 Km ifrån.


Magnetossfären ligger 5 000 Km ovanför jorden, den fångar patticiel strålning från solen, magnetossfären är svagast ovanför poolerna därav uppkomsten av Norr sken.


Atmosfären hålls kvar av jordens gravitation.

Från 24 000 Km finns det endast Väte.

Från 10 000 Km finns det Helium & Väte.

Från 1000 Km finns det Helium, & Väte & , Syre ( Mount Everts är 8 848 meter högt ).

Extosfären ligger från 650 km .

Jonosfären ligger mellan 50 till 650 Km, de flesta meteorer förstörs här på ca 160 Km, jornosfären stoppar även ultraviolett strålning från solen.

Norrsken beror på att hög energi joner från större sol aktivitet träffar jonosfären. Det inträffar ca 20 nätter per år i Sveriges norra delar.

Stratosfären ligger på 13-50 Km höjd här ligger ozon skiktet som skyddar oss från kortvågig strålning från rymden.

Troposfären ligger från 6-13 km här stannar allt vatten som dunstar (molnen håller en medel hastighet på 65 km/t).

Temeraturen sjunker med 0,65 c på 100 m det är - 56,5c vid troposfären på 11 Km höjd.

Luft tryck är med vilken kraft som atmosfären trycker på jordytan räknas i millibar 1 mb vid havs ytan ligger trycket på 1013,3 mb det är 20 ton tryck på en vuxen människa.

Rymdens strålning blockeras av atmosfären, bara 1% infraröd släpps igenom, Ultraviolett, rönken , gamma blockeras till 100%. Radiovågor reflekteras av atmosfären K-Mv-Lv på en höjd av 80-320 Km beroende på frekvens, utom ultra kort som kan passera ex. är satelit kommunikation.

Massa = volym * densitet ( densitet för vatten 1,0 människa har densamma).

Vikt = Gravitation*massa, på månen väger en människa 1/6 av vad vi gör på jorden ( i rymden väger vi noll ).


Vad är tid och vem uppfann den, se sidan om Tid 


Frågor till er som läst detta är:

Hur fort snurrar jorden? ( ca 100 Km? )

Hur fort färdas en raket i dag mot 1959 skillnad?

Hur lång tid tar det att åka ett ljusår hur fort är det i Km/t?

Hur fort färdas ljudet? 330 m/s, Ljuset fördas 297 miljoner m/s på ett ljusår

Ett ljusår är 946 miljarder mil.

Hur navigerar en rymdraket, 3d referenser i rymden?

Vad är oändlighet i astronomi.

 


Ett brev från Anders från Norge, med innehåll som svarar på några av mina frågor och ställer några nya.

Är universum är oändligt?
Tänk dig om du har ett totalt vakuum, dvs. det finns ingenting, allt är tomt. Kan du då färdas från en punkt till en annan? Nej, det kan aldrig finnas koordinater i ett totalt vakuum, alltså är inte universum oändligt. Om du är vid den yttersta gränsen, kan du inte komma längre eftersom du inte kan färdas från en punkt som inte existerar till en annan punkt som inte existerar. Hoppas att du förstår Anders tankegång.

Anders förklarar även varför Einsteins relativitets teori ( angående ljusets hastighet som konstant ) inte stämmer.

Vi har för det första ett tydligt och klart bevis som alla forskare bortser från, dom säger att ljusets hastighet är den maximala hastigheten, som någonting kan uppnå.
Men svarta hål då? Precis som ljuset är dragningskraften en energi som är abstrakt. Dragnings kraften kring ett svart hål är så stark att inte ens ljuset kan tränga ut. Se där, alltså kan vi enkelt konstatera att hastigheten av dragningskraften kring ett svart hål ärtyngre och snabbare än ljusets hastighet.
Det skulle vara lätt till exempel att utveckla en evighets maskin genom att accelerera dragningskraften, och att använda tre kroppars dragningskraft mot varandra. Ungefär som om du tänker dig månens inverkan på jorden. Med en tredje kropps inverkan kan du enkelt accelerera energi till vilken hastighet som helst! Långt över ljustes.
Nu tänker du på kroppar som stora himla kroppar men faktum är att du kan med tre pingis bollars inverkan på varandra. Det hela handlar ju om att massor attraherar varandra. Enkelt och lätt. Allt är i grund och botten ganska simpelt eller?


Nästan alla böcker som jag sätter värde på och absolut alla som gjort mig någon tjänst är rätt svåra att läsa. Om ni önskar eder konsten så har ni den här! M.v.h Albert Engström Anno 1996.


Andra länkar.

Nio planeter


Om ni finner några felaktigheter eller vill lägga till något, skicka då ett E-mail till mig otter@swipnet.se

Tillbaka.

klicka här om du INTE har länkarna till vänster