Back / Tillbaka Home / Hem

Ur Radio och Television nr1 1955:


RADIONSPIONJÄRER (XVI) :

Ralph V L Hartley


Ralph V L Hartley

Ralph V L Hartley är född den 30 nov. 1888 i Spruce, Nevada. Sin utbildning har han fått vid universiteten i Utah, Salt Lake City och Oxford. Studierna avbröts 1909..1910, då han var lärare vid universitetet i Nevada men återupptogs och avslutades 1913, då han anställdes vid Bell Telephone Laboratories. Hartley fick 1916 patent på en anordning för att förhindra självsvängning i högfrekvensförstärkare. På den tiden arbetade man uteslutande med trioder; skärmgallerröret var ännu inte uppfunnet. Trioden har emellertid relativt stor kapacitans mellan anoden och gallret, vilket ger upphov till en återkoppling, som kan äventyra stabiliteten. Hartley hittade på att införa en yttre återkopplingsspole men vände spolen, så att den återförda spänningen fick sådan fas, att svängningarna blev undertryckta.
Hartley samarbetade vid den tiden med Heising under dennes experiment med radiotelefoni, och det var i samband därmed, som Hartley uppfann sin sedermera så berömda oscillator, Hartley-oscillatorn, som patenterades 1920. Denna karakteriseras av att återkopplingsspolen är en del av svängningskretsen. Någon särskild sådan spole behöver inte användas och härigenom förenklas tillverkningen. Anod- och galleruttagen anslutes helt enkelt i motsatta ändar av kretsen och katoden någonstans däremellan, så att lämplig återkopplingsgrad erhålles. Se fig. 1.
(N.E.L)


Fig. 1. Hartley-kopplingen