Main Index: Swedish Bible

 

Zechariah 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

ZECH 6:1 De fyra vagnarna. Översteprästen Josuas kröning.

ZECH 6:1 När jag sedan åter lyfte upp mina ögon, fick jag se fyra vagnar komma fram mellan två berg, och bergen voro av koppar.

ZECH 6:2 För den första vagnen voro röda hästar, för den andra vagnen svarta hästar, >Upp. 6,2 f.

ZECH 6:3 för den tredje vagnen vita hästar, och för den fjärde vagnen fläckiga hästar, starkare än de andra.

ZECH 6:4 Då tog jag till orda och frågade ängeln som talade med mig: "Vad betyda dessa, min herre?"

ZECH 6:5 Ängeln svarade och sade till mig: "Det är himmelens fyra vindar, vilka nu draga ut, sedan de hava fått träda inför hela jordens Herre. >Ps. 103,20 f. 104.,4. Jer. 49,36. Dnn. 7,2. Upp. 7,1.

ZECH 6:6 Vagnen med de svarta hästarna drager mot nordlandet, de vita följa efter dem, och de fläckiga draga mot sydlandet."

ZECH 6:7 Men när de som voro starkast skulle draga ut, voro de ivriga att få fara omkring på jorden. Då sade han: "Ja, I mån fara omkring på jorden." Och de foro åstad omkring på jorden. >Sak. 1,10.

ZECH 6:8 Därefter ropade han på mig och talade till mig och sade: "Se, genom dem som draga ut mot nordlandet skall jag släcka min vrede på nordlandet."

ZECH 6:9 Och HERRENS ord kom till mig; han sade:

ZECH 6:10 Tag emot av Heldai gåvorna från de landsflyktiga, från Tobia och Jedaja; du själv må redan samma dag gå åstad bort till Josias, Sefanjas sons, hus, dit dessa hava kommit från Babel.

ZECH 6:11 När du så har fått silver och guld, skall du därav låta göra kronor; och du skall sätta en på översteprästen Josuas, Josadaks sons, huvud.

ZECH 6:12 Och du skall säga till honom: "Så säger HERREN Sebaot: Se, där är en man som skall kallas Telningen. Under honom skall det gro, och han skall bygga upp HERRENS tempel. >Jes. 11,1 f. Jer. 23,5. 33,15. Sak. 3,8.

ZECH 6:13 Ja, han skall bygga upp HERRENS tempel och förvärva majestät och sitta på sin tron och regera; och en präst skall han vara på sin tron; och fridens rådslag skola vara mellan båda.

ZECH 6:14 Men kronorna skola förvaras i HERRENS tempel, till en åminnelse av Helem, Tobia och Jedaja och Hen, Sefanjas son.

ZECH 6:15 Och fjärran ifrån skall man komma och bygga på HERRENS tempel; och I skolen så förnimma att HERREN Sebaot har sänt mig till eder. Och så skall ske, om I troget hören HERRENS, eder Guds, röst." >Sak. 2,9.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler