Main Index: Swedish Bible

 

Zechariah 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

ZECH 4:1 Den gyllene ljusstaken och de två olivträden.

ZECH 4:1 Sedan blev jag av ängeln som talade med mig åter uppväckt, likasom när någon väckes ur sömnen.

ZECH 4:2 Och han sade till mig: "Vad ser du?" Jag svarade: "Jag ser en ljusstake, alltigenom av guld, med sin oljeskål ovantill och med sina sju lampor; och sju rör gå till de särskilda lamporna därovantill.

ZECH 4:3 Och två olivträd sträcka sig över den, ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra."

ZECH 4:4 Sedan frågade jag och sade till ängeln som talade med mig: "Vad betyda dessa ting, min herre?"

ZECH 4:5 Men ängeln som talade med mig svarade och sade till mig: "Förstår du då icke vad de betyda?" Jag svarade: "Nej, min herre."

ZECH 4:6 Då talade han och sade till mig: "Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot. >Hagg. 2,6.

ZECH 4:7 Vilket du än må vara, du stora berg som reser dig mot Serubbabel, så skall du ändå förvandlas till jämn mark. Ty han skall få föra fram slutstenen under jubelrop: 'Nåd, nåd må vila över den!'"

ZECH 4:8 Vidare kom HERRENS ord till mig; han sade:

ZECH 4:9 "Serubbabels händer hava lagt grunden till detta hus; hans händer skola ock få fullborda det. Och du skall förnimma att HERREN Sebaot har sänt mig till eder.

ZECH 4:10 Ty vem är den som vill förakta: den ringa begynnelsens dag, när dessa sju glädjas över att se murlodet i Serubbabels hand, dessa HERRENS ögon, som överfara hela jorden?" >Sak. 3,9.

ZECH 4:11 Och jag frågade och sade till honom: "Vad betyda dessa två olivträd, det på högra och det på vänstra sidan om ljusstaken?"

ZECH 4:12 Och ytterligare frågade jag och sade till honom: "Vad betyda de två olivkvistar som sträcka sig intill de två gyllene rännor genom vilka den gyllene oljan ledes ditned?"

ZECH 4:13 Då sade han till mig: "Förstår du då icke vad de betyda?" Jag svarade: "Nej, min herre."

ZECH 4:14 Då sade han: "Dessa äro de två oljesmorda som stå såsom tjänare inför hela jordens Herre." >Upp. 11,4.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler