Main Index: Swedish Bible

 

Zechariah 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

ZECH 3:1 Översteprästen Josua inför Herrens ängel.

ZECH 3:1 Sedan lät han mig se översteprästen Josua stående inför HERRENS ängel; och Åklagaren* stod vid hans högra sida för att anklaga honom.

ZECH 3:2 Men HERREN sade till Åklagaren: "HERREN skall näpsa dig, du Åklagare; ja, HERREN skall näpsa dig, han som har utvalt Jerusalem. Är då icke denne en brand, ryckt ur elden?" >Am. 4,11. Sak. 1,17. 2,12.

ZECH 3:3 Och Josua var klädd i orena kläder, där han stod inför ängeln

ZECH 3:4 Och denne tog till orda och sade till dem som stodo där såsom hans tjänare: "Tagen av honom de orena kläderna." Och till honom själv sade han: "Se, jag har tagit bort ifrån dig din missgärning, och man skall nu kläda dig i högtidskläder." >Jes. 4,4. 61,10. Mik. 7,18. Luk. 15,22.

ZECH 3:5 Då sade jag: "Må man ock sätta en ren bindel på hans huvud." Och de satte en ren bindel på hans huvud och klädde på honom andra kläder, medan HERRENS ängel stod därbredvid. >2 Mos. 28,4, 36 f.

ZECH 3:6 Och HERRENS ängel betygade för Josua och sade:

ZECH 3:7 "Så säger HERREN Sebaot: Om du vandrar på mina vägar och håller vad jag har bjudit dig hålla, så skall du ock få styra mitt hus och vakta mina gårdar; och jag skall låta dig hava din gång bland dessa som här göra tjänst.

ZECH 3:8 Hör härpå, Josua, du överstepräst, med dina medbröder, som sitta här inför dig (ty dessa män skola vara ett tecken): Se, jag vill låta min tjänare Telningen komma; >Jes. 8,18. 11,1 f. Jer. 23,5. 33,15. Sak. 6,12 f.

ZECH 3:9 ty se, i den sten som jag har lagt inför Josua -- över vilken ena sten sju ögon vaka -- i den skall jag inrista den inskrift som hör därtill, säger HERREN Sebaot; och jag skall utplåna detta lands missgärning på en enda dag. >Sak. 4,10.

ZECH 3:10 På den tiden, säger HERREN Sebaot, skall var och en av eder kunna inbjuda den andre till gäst under sitt vinträd och fikonträd." >1 Kon. 4,25. Mik. 4,4.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler