Main Index: Swedish Bible

 

Song of Solomon 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

SONG 1:1 Bruden talar om och till brudgummen v. 2--4. -- Bruden talar om sig själv v. 5--6 -- Bruden stämmer möte med brudgummen v. 7--8. -- Brudgummen talar till bruden v. 9--11, hon svarar v. 12--14, han talar v. 15, hon svarar åter v. 16--17.

SONG 1:1 Sångernas sång av Salomo.

SONG 1:2 Kyssar give han mig, kyssar av sin mun! Ty din kärlek är mer ljuv än vin.

SONG 1:3 Ljuv är doften av dina salvor, ja, en utgjuten salva är ditt namn; fördenskull hava tärnorna dig kär.

SONG 1:4 Drag mig med dig! Med hast vilja vi följa dig. Ja, konungen har fört mig in i sina gemak; Vi vilja fröjdas och vara glada över dig, vi vilja prisa din kärlek högre än vin, med rätta har man dig kär. ----

SONG 1:5 Svart är jag, dock är jag täck, I Jerusalems döttrar, lik Kedars hyddor, lik Salomos tält.

SONG 1:6 Sen icke därpå att jag är så svart, att solen har bränt mig så. Min moders söner blevo vreda på mig och satte mig till vingårdsvakterska; min egen vingård kunde jag icke vakta.

SONG 1:7 "Säg mig, du som min själ har kär: Var för du din hjord i bet? Var låter du den vila om middagen? Må jag slippa att gå lik en vilsekommen kvinna vid dina vänners hjordar."

SONG 1:8 "Om du icke vet det, du skönaste bland kvinnor, så gå blott åstad i hjordens spår, och för dina killingar i bet vid herdarnas tält." ----

SONG 1:9 "Vid ett sto i Faraos spann förliknar jag dig, min älskade.

SONG 1:10 Dina kinder äro så täcka med sina kedjehängen, din hals med sina pärlerader.

SONG 1:11 Kedjehängen av guld vilja vi skaffa åt dig med silverkulor på."

SONG 1:12 "Medan konungen håller sin fest, sprider min nardus sin doft.

SONG 1:13 Min vän är för mig ett myrragömme, som jag bär i min barm.

SONG 1:14 Min vän är för mig en klase cyperblommor från En-Gedis vingårdar."

SONG 1:15 "Vad du är skön, min älskade! Vad du är skön! Dina ögon är duvor."

SONG 1:16 "Vad du är skön, min vän! Ja, ljuvlig är du, och grönskande är vårt viloläger.

SONG 1:17 Bjälkarna i vår boning äro cedrar, och cypresser vår väggpanel."

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler