Main Index: Swedish Bible

 

Romans 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

ROM 6:1 Vi skola dö från synden och leva ett nytt liv med Kristus, i rättfärdighetens tjänst, icke i syndens.

ROM 6:1 Vad skola vi då säga? Skola vi förbliva i synden, för att nåden skall bliva så mycket större?

ROM 6:2 Bort det! Vi som hava dött från synden, huru skulle vi ännu kunna leva i den?

ROM 6:3 Veten I då icke att vi alla som hava blivit döpta till Kristus Jesus, vi hava blivit döpta till hans död?

ROM 6:4 Och vi hava så, genom detta dop till döden, blivit begravna med honom, för att, såsom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet, också vi skola vandra i ett nytt väsende, i liv.

ROM 6:5 Ty om vi hava vuxit samman med honom genom en lika död, så skola vi ock vara sammanvuxna med honom genom en lika uppståndelse.

ROM 6:6 Vi veta ju detta, att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom, för att syndakroppen skall göras om intet, så att vi icke mer tjäna synden.

ROM 6:7 Ty den som är död, han är friad ifrån synden.

ROM 6:8 Hava vi nu dött med Kristus, så tro vi att vi ock skola leva med honom,

ROM 6:9 eftersom vi veta att Kristus, sedan han har uppstått från de döda, icke mer dör; döden råder icke mer över honom.

ROM 6:10 Ty hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud.

ROM 6:11 Så mån ock I hålla före att I ären döda från synden och leven för Gud, i Kristus Jesus.

ROM 6:12 Låten därför icke synden hava väldet i edra dödliga kroppar, så att I lyden deras begärelser.

ROM 6:13 Och ställen icke edra lemmar i syndens tjänst, att vara orättfärdighetsvapen, utan ställen eder själva i Guds tjänst, såsom de där från döden hava kommit till livet, och edra lemmar i Guds tjänst, att vara rättfärdighetsvapen.

ROM 6:14 Ty synden skall icke råda över eder, eftersom I icke stån under lagen, utan under nåden.

ROM 6:15 Huru är det alltså? Skola vi synda, eftersom vi icke stå under lagen, utan under nåden? Bort det!

ROM 6:16 I veten ju, att när I ställen eder i någons tjänst för att lyda honom, så ären I tjänare under denne, som I sålunda lyden, vare sig det är under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet.

ROM 6:17 Men Gud vare tack för att den tid är förbi, då I voren syndens tjänare, och för att I haven blivit av hjärtat lydiga, så att I följen den lära som har givits eder till mönsterbild,

ROM 6:18 och för att I, när I nu haven gjorts fria ifrån synden, haven blivit tjänare under rättfärdigheten --

ROM 6:19 om jag nu får tala på människosätt, för eder köttsliga svaghets skull. Ja, likasom I förr ställden edra lemmar i orenhetens