Main Index: Swedish Bible

 

Romans 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

ROM 14:1 Plikter mot de svaga i tron, som hysa betänkligheter rörande vissa utvärtes ting.

ROM 14:1 Om någon är svag i tron, så upptagen honom dock vänligt, utan att döma över andras betänkligheter.

ROM 14:2 Den ene har tro till att äta vad som helst, under det att den som är svag allenast äter vad som växer på jorden.

ROM 14:3 Den som äter må icke förakta den som icke äter. Ej heller må den som icke äter döma den som äter; ty Gud har upptagit honom,

ROM 14:4 och vem är du som dömer en annans tjänare? Om han står eller faller, det kommer allenast hans egen herre vid; men han skall väl bliva stående, ty Herren är mäktig att hålla honom stående.

ROM 14:5 Den ene gör skillnad mellan dag och dag, den andre håller alla dagar för lika; var och en vare fullt viss i sitt sinne.

ROM 14:6 Om någon särskilt aktar på någon dag, så gör han detta för Herren, och om någon äter, så gör han detta för Herren; han tackar ju Gud. Så ock, om någon avhåller sig från att äta, gör han detta för Herren, och han tackar Gud.

ROM 14:7 Ty ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv.

ROM 14:8 Leva vi, så leva vi för Herren; dö vi, så dö vi för Herren. Evad vi leva eller dö, höra vi alltså Herren till.

ROM 14:9 Ty därför har Kristus dött och åter blivit levande, att han skall vara herre över både döda och levande.

ROM 14:10 Men du, varför dömer du din broder? Och du åter, varför föraktar du din broder? Vi skola ju alla en gång stå inför Guds domstol.

ROM 14:11 Ty det är skrivet: "Så sant jag lever, säger Herren, för mig skola alla knän böja sig, och alla tungor skola prisa Gud."

ROM 14:12 Alltså skall var och en av oss inför Gud göra räkenskap för sig själv.

ROM 14:13 Låtom oss därför icke mer döma varandra. Dömen hellre så, att ingen må för sin broder lägga en stötesten eller något som bliver honom till fall.

ROM 14:14 Jag vet väl och är i Herren Jesus viss om att intet i sig självt är orent; allenast om någon håller något för orent, så är det för honom orent.

ROM 14:15 Om nu genom din mat bekymmer vållas din broder, så vandrar du icke mer i kärleken. Bliv icke genom din mat till fördärv för den som Kristus har lidit döden för.

ROM 14:16 Låten alltså icke det goda som I haven fått bliva utsatt för smädelse.

ROM 14:17 Ty Guds rike består icke i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

ROM 14:18 Den som häri tjänar Kristus, han är välbehaglig för Gud och håller provet inför människor.

ROM 14:19 Vi vilja alltså fara efter det som länder till frid och till inbördes uppbyggelse.

ROM 14:20 Bryt icke för mats skull ned Guds verk. Väl är allting rent, men om ätandet för någon är en stötesten, så bliver det för den människan till ondo;

ROM 14:21 du gör väl i att avhålla dig från att äta kött och dricka vin och från annat som för din broder bliver en stötesten.

ROM 14:22 Den tro du har må du hava för dig själv inför Gud. Salig är den som icke måste döma sig själv, när det gäller något som han har prövat vara rätt.

ROM 14:23 Men om någon hyser betänkligheter och likväl äter, då är han dömd, eftersom det icke sker av tro. Ty allt som icke sker av tro, det är synd.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler