Main Index: Swedish Bible

 

Revelation 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

REV 22:1 Ytterligare om det nya Jerusalem. Den profetiska synens sanning. Jesu snara tillkommelse. Slutord och slutönskan.

REV 22:1 Och han visade mig en ström med vatten, klar som kristall. Den gick ut från Guds och Lammets tron

REV 22:2 och flöt fram mitt igenom stadens gata. Och på båda sidor om strömmen stodo livsträd, som gåvo tolv skördar, ty de buro frukt var månad; och trädens löv tjänade till läkedom för folken.

REV 22:3 Och ingen förbannelse skall vara mer. Och Guds och Lammets tron skall stå där inne, och hans tjänare skall tjäna honom

REV 22:4 och skola se hans ansikte; och hans namn skall stå tecknat på deras pannor.

REV 22:5 Och ingen natt skall vara mer; och de behöva icke någon lampas ljus, ej heller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem, och de skola regera i evigheternas evigheter.

REV 22:6 Och han sade till mig: "Dessa ord äro vissa och sanna; och Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare, vad som snart skall ske.

REV 22:7 Och se, jag kommer snart. Salig är den som tager vara på de profetians ord som stå i denna bok."

REV 22:8 Och jag, Johannes, var den som hörde och såg detta. Och när jag hade hört och sett det, föll jag ned för att tillbedja inför ängelns fötter, hans som visade mig detta.

REV 22:9 Men han sade till mig: "Gör icke så. Jag är din medtjänare och dina bröders, profeternas, och deras som taga vara på denna boks ord. Gud skall du tillbedja."

REV 22:10 Och han sade till mig: "Göm icke under något insegel de profetians ord som stå i denna bok; ty tiden är nära.

REV 22:11 Må den som är orättfärdig fortfara att öva sin orättfärdighet och den som är oren att orena sig. Så ock den som är rättfärdig, han fortfare att öva sin rättfärdighet, och den som är helig att helga sig.

REV 22:12 Se, jag kommer snart och har med mig min lön, för att vedergälla var och en efter som hans gärningar äro.

REV 22:13 Jag är A och O*, den förste och den siste, begynnelsen och änden.

REV 22:14 Saliga äro de som två sina kläder för att få rätt att äta av livets träd och att gå in i staden genom dess portar.

REV 22:15 Men de som äro hundar och trollkarlar och otuktiga och dråpare och avgudadyrkare och alla som älska och göra lögn, de måste alla stanna därutanför."

REV 22:16 Jag, Jesus, har sänt min ängel för att i församlingarna vittna om detta för eder. Jag är telningen från Davids rot och kommen av hans släkt, jag är den klara morgonstjärnan.

REV 22:17 Och Anden och bruden säga: "Kom." Och den som hör det, han säge "Kom." Och den som törstar, han komme; ja den som vill, han tage livets vatten för intet.

REV 22:18 För var och en som hör de profetians ord, som stå i denna bok betygar jag detta: "Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i denna bok.

REV 22:19 Och om någon tager bort något från de ord som stå i denna profetias bok, så skall Gud taga ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, om vilka är skrivet i denna bok."

REV 22:20 Han som betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen. Kom Herre Jesus!

REV 22:21 Herren Jesu nåd vare med alla.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler