Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 97

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 97:1 Herrens konungsliga uppenbarelse och makt.

PS 97:1 HERREN är nu konung! Därför fröjde sig jorden; havsländerna glädje sig, så många som de äro.

PS 97:2 Moln och töcken omgiva honom, rättfärdighet och rätt äro hans trons fäste.

PS 97:3 Eld går framför honom och förbränner hans ovänner runt omkring.

PS 97:4 Hans ljungeldar lysa upp jordens krets; jorden ser det och bävar.

PS 97:5 Bergen smälta såsom vax för HERREN, för hela jordens Herre.

PS 97:6 Himlarna förkunna hans rättfärdighet, och alla folk se hans ära.

PS 97:7 Alla de skola komma på skam, som dyrka beläten, de som berömma sig av avgudar. Alla gudar skola tillbedja honom.

PS 97:8 Sion hör det och gläder sig, och Juda döttrar fröjda sig för dina domars skull, HERRE.

PS 97:9 Ty du, HERRE, är den Högste över hela jorden; du är högt upphöjd över alla gudar.

PS 97:10 I som älsken HERREN, haten det onda. Han bevarar sina frommas själar, ur de ogudaktigas hand räddar han dem.

PS 97:11 Ljus är utsått för den rättfärdige och glädje för de rättsinniga.

PS 97:12 Glädjens, I rättfärdige, i HERREN, och prisen hans heliga namn.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler