Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 95

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 95:1 Uppmaning till Israel att prisa och hörsamma HERREN.

PS 95:1 Kommen, låtom oss höja glädjerop till HERREN, jubel till vår frälsnings klippa.

PS 95:2 Låtom oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse och höja jubel till honom med lovsånger.

PS 95:3 Ty HERREN är en stor Gud, en stor konung över alla gudar.

PS 95:4 Han har jordens djup i sin hand, och bergens höjder äro hans;

PS 95:5 hans är havet, ty han har gjort det, och hans händer hava danat det torra.

PS 95:6 Kommen, låtom oss tillbedja och nedfalla, låtom oss knäböja för HERREN, vår skapare.

PS 95:7 Ty han är vår Gud, och vi äro det folk som han har till sin hjord, vi äro får som stå under hans vård.

PS 95:8 O att I villen i dag höra hans röst! Förhärden icke edra hjärtan såsom i Meriba, såsom på Massas dag i öknen,

PS 95:9 där edra fäder frestade mig, där de prövade mig, fastän de hade sett mina verk.

PS 95:10 I fyrtio år var det släktet mig till leda, och jag sade: "De äro ett folk som far vilse med sitt hjärta, och de vilja icke veta av mina vägar."

PS 95:11 Så svor jag då i min vrede: "De skola icke komma in i min vila."

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler