Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 94

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 94:1 Bön och hotelse mot Herrens folks fiender.

PS 94:1 Du hämndens Gud, o HERRE, du hämndens Gud, träd fram i glans.

PS 94:2 Res dig, du jordens domare, vedergäll de högmodiga vad de hava gjort.

PS 94:3 Huru länge skola de ogudaktiga, o HERRE, huru länge skola de ogudaktiga triumfera?

PS 94:4 Deras mun flödar över av fräckt tal; de förhäva sig, alla ogärningsmännen.

PS 94:5 Ditt folk, o HERRE, krossa de, och din arvedel förtrycka de.

PS 94:6 Änkor och främlingar dräpa de, och faderlösa mörda de.

PS 94:7 Och de säga: "HERREN ser det icke, Jakobs Gud märker det icke."

PS 94:8 Märken själva, I oförnuftiga bland folket; I dårar, när kommen I till förstånd?

PS 94:9 Den som har planterat örat, skulle han icke höra? Den som har danat ögat, skulle han icke se?

PS 94:10 Den som håller hedningarna i tukt, skulle han icke straffa, han som lär människorna förstånd?

PS 94:11 HERREN känner människornas tankar, han vet att de själva äro fåfänglighet.

PS 94:12 Säll är den man som du, HERRE, undervisar, och som du lär genom din lag,

PS 94:13 för att skaffa honom ro för olyckans dagar, till dess de ogudaktigas grav varder grävd.

PS 94:14 Ty HERREN förskjuter icke sitt folk, och sin arvedel övergiver han icke.

PS 94:15 Nej, rättfärdighet skall åter gälla i rätten, och alla rättsinniga skola hålla sig därtill.

PS 94:16 Vem står upp till att försvara mig mot de onda, vem bistår mig mot ogärningsmännen?

PS 94:17 Om HERREN icke vore min hjälp, så bodde min själ snart i det tysta.

PS 94:18 När jag tänkte: "Min fot vacklar", då stödde mig din når, o HERRE:

PS 94:19 När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta, då gladde din tröst min själ.

PS 94:20 Kan fördärvets domarsäte hava gemenskap med dig, det säte där man över våld i lagens namn,

PS 94:21 där de tränga den rättfärdiges själ och fördöma oskyldigt blod?

PS 94:22 Men HERREN bliver för mig en borg, min Gud bliver min tillflykts klippa.

PS 94:23 Och han låter deras fördärv vända tillbaka över dem och förgör dem för deras ondskas skull. Ja, HERREN, vår Gud, förgör dem.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler