Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 92

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 92:1 Lovsång.

PS 92:1 En psalm, en sång för sabbatsdagen.

PS 92:2 Det är gott att tacka HERREN och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,

PS 92:3 att om morgonen förkunna din nåd, och när natten har kommit din trofasthet,

PS 92:4 med tiosträngat instrument och psaltare, med spel på harpa.

PS 92:5 Ty du gläder mig, HERRE, med dina gärningar; jag vill jubla över dina händers verk.

PS 92:6 Huru stora äro icke dina verk, o HERRE! Ja, övermåttan djupa äro dina tankar.

PS 92:7 En oförnuftig man besinnar det ej, och en dåre förstår icke sådant.

PS 92:8 Om ock de ogudaktiga grönska såsom gräs och ogärningsmännen blomstra allasammans, så sker det till fördärv för evig tid.

PS 92:9 Men du, HERRE, är hög evinnerligen.

PS 92:10 Ty se, dina fiender, HERRE, se, dina fiender förgås, alla ogärningsmännen bliva förströdda.

PS 92:11 Men mitt horn gör du högt såsom vildoxens; jag varder övergjuten med frisk olja.

PS 92:12 Och med lust får mitt öga skåda på mina förföljare och mina öron höra om de onda som resa sig upp mot mig.

PS 92:13 Den rättfärdige grönskar såsom ett palmträd, såsom en ceder på Libanon växer han till.

PS 92:14 Ja, sådana äro planterade i HERRENS hus; de grönska i vår Guds gårdar.

PS 92:15 Ännu när de bliva gamla, skjuta de skott, de frodas och grönska;

PS 92:16 så för att de skola förkunna att HERREN är rättfärdig, min klippa, han i vilken orätt icke finnes.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler