Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 91

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 91:1 Tryggheten under den Högstes beskärm.

PS 91:1 Den som sitter under den Högstes beskärm och vilar under den Allsmäktiges skugga,

PS 91:2 han säger: "I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud, på vilken jag förtröstar."

PS 91:3 Ja, han skall rädda dig ifrån fågelfängarens snara och ifrån pesten, som fördärvar.

PS 91:4 Med sina fjädrar skall han betäcka dig, och under hans vingar skall du finna tillflykt; hans trofasthet är sköld och skärm.

PS 91:5 Du skall icke behöva frukta nattens fasor, icke pilen, som flyger om dagen,

PS 91:6 icke pesten, som går fram i mörkret, eller farsoten, som ödelägger vid middagens ljus.

PS 91:7 Om ock tusen falla vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det dock icke drabba dig.

PS 91:8 Dina ögon skola blott skåda därpå med lust, och du skall se de ogudaktigas lön.

PS 91:9 Ty du har sagt: "Du, HERRE, är mitt skygd", och du har gjort den Högste till din tillflykt.

PS 91:10 Ingen olycka skall vederfaras dig, och ingen plåga skall nalkas din hydda.

PS 91:11 Ty han skall giva sina änglar befallning om dig, att de skola bevara dig på alla dina vägar.

PS 91:12 De skola bära dig på händerna, så att du icke stöter din fot mot någon sten.

PS 91:13 Över lejon och huggormar skall du gå fram, du skall trampa ned unga lejon och drakar.

PS 91:14 "Han håller sig intill mig, därför skall jag befria honom; jag skall beskydda honom, därför att han känner mitt namn.

PS 91:15 Han åkallar mig, och jag skall svara honom; jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och låta honom komma till ära.

PS 91:16 Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning."

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler