Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 90

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 90:1 Guds evighet och människans förgänglighet.

PS 90:1 En bön av gudsmannen Mose. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte.

PS 90:2 Förrän bergen blevo till och du frambragte jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du, o Gud.

PS 90:3 Du låter människorna vända åter till stoft, du säger: "Vänden åter, I människors barn."

PS 90:4 Ty tusen år äro i dina ögon såsom den dag som förgick i går; ja, de äro såsom en nattväkt.

PS 90:5 Du sköljer dem bort; de äro såsom en sömn. Om morgonen likna de gräset som frodas;

PS 90:6 det blomstrar upp och frodas om morgonen, men om aftonen torkar det bort och förvissnar.

PS 90:7 Ty vi förgås genom din vrede, och genom din förtörnelse ryckas vi plötsligt bort.

PS 90:8 Du ställer våra missgärningar inför dig, våra förborgade synder i ditt ansiktes ljus.

PS 90:9 Ja, alla våra dagar försvinna genom din förgrymmelse, vi lykta våra år såsom en suck.

PS 90:10 Vårt liv varar sjuttio år eller åttio år, om det bliver långt; och när det är som bäst, är det möda och fåfänglighet, ty det går snart förbi, likasom flöge vi bort.

PS 90:11 Vem besinnar din vredes makt och din förgrymmelse, så att han fruktar dig?

PS 90:12 Lär oss betänka huru få våra dagar äro, för att vi må undfå visa hjärtan.

PS 90:13 HERRE, vänd åter. Huru länge dröjer du? Förbarma dig över dina tjänare.

PS 90:14 Mätta oss med din nåd, när morgonen gryr, så att vi få jubla och vara glada i alla våra livsdagar.

PS 90:15 Giv oss glädje så många dagar som du har plågat oss, så många år som vi hava lidit olycka.

PS 90:16 Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare och din härlighet över deras barn.

PS 90:17 Och HERRENS, vår Guds, ljuvlighet komme över oss. Må du främja för oss våra händers verk; ja, våra händers verk främje du.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler