Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 9:1 Tacksägelse för seger över fiender.

PS 9:1 För sångmästaren, till Mutlabbén; en psalm av David.

PS 9:2 Jag vill tacka HERREN av allt mitt hjärta; jag vill förtälja alla dina under.

PS 9:3 Jag vill vara glad och fröjdas i dig, jag vill lovsjunga ditt namn, du den Högste.

PS 9:4 Ty mina fiender vika tillbaka, de falla och förgås för ditt ansikte.

PS 9:5 Ja, du har utfört min rätt och min sak; du sitter på din tron såsom en rättfärdig domare.

PS 9:6 Du har näpst hedningarna och förgjort de ogudaktiga; deras namn har du utplånat för alltid och evinnerligen.

PS 9:7 Fienderna äro nedgjorda, utrotade för alltid; deras städer har du omstörtat, deras åminnelse har förgåtts.

PS 9:8 Men HERREN tronar evinnerligen, sin stol har han berett till doms;

PS 9:9 och han skall döma jordens krets med rättfärdighet, han skall skipa lag bland folken med rättvisa.

PS 9:10 Så vare då HERREN en borg för den förtryckte, en borg i nödens tider.

PS 9:11 Och må de som känna ditt namn förtrösta på dig; ty du övergiver icke dem som söka dig, HERRE.

PS 9:12 Lovsjungen HERREN, som bor i Sion, förkunnen bland folken hans gärningar.

PS 9:13 Ty han som utkräver blodskulder har kommit ihåg dem; han har icke förgätit de betrycktas klagorop.

PS 9:14 Var mig nådig, HERRE; se huru jag plågas av dem som hata mig, du som lyfter mig upp från dödens portar;

PS 9:15 på det att jag må förtälja allt ditt lov och i dottern Sions portar fröjda mig över din frälsning.

PS 9:16 Hedningarna hava sjunkit ned i den grav som de grävde; i det nät som de lade ut har deras fot blivit fångad.

PS 9:17 HERREN har gjort sig känd, han har hållit dom; han snärjer den ogudaktige i hans händers verk. Higgajón. Sela.

PS 9:18 DE ogudaktiga vika tillbaka, ned i dödsriket, alla hedningar, de som förgäta Gud.

PS 9:19 Ty icke för alltid skall den fattige vara förgäten, de betrycktas hopp skall ej varda om intet evinnerligen.

PS 9:20 Stå upp, HERRE; låt icke människor få överhanden, låt hedningarna bliva dömda inför ditt ansikte.

PS 9:21 Låt, o HERRE, förskräckelse komma över dem; må hedningarna förnimma att de äro människor. Sela.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler