Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 89

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 89:1 Bön om hjälp under åberopande av Herrens nådelöften till David.

PS 89:1 En sång av esraiten Etan.

PS 89:2 Jag vill sjunga om HERRENS nådegärningar evinnerligen; jag vill låta min mun förkunna din trofasthet, från släkte till släkte.

PS 89:3 Ja, jag säger: För evig tid skall nåd byggas upp; i himmelen, där befäster du din trofasthet.

PS 89:4 "Jag har slutit ett förbund med min utvalde, med ed har jag lovat min tjänare David:

PS 89:5 'Jag skall befästa din säd för evig tid och bygga din tron från släkte till släkte.'" Sela.

PS 89:6 Av himlarna prisas dina under, o HERRE, och i de heligas församling din trofasthet.

PS 89:7 Ty vilken i skyn kan liknas vid HERREN, vilken bland Guds söner kan aktas lik HERREN?

PS 89:8 Ja, Gud är mycket förskräcklig i de heligas råd och fruktansvärd utöver alla som äro omkring honom.

PS 89:9 HERRE, härskarornas Gud, vem är dig lik? Stark är HERREN; och din trofasthet är runt omkring dig.

PS 89:10 Du är den som råder över havets uppror; när dess böljor resa sig, stillar du dem.

PS 89:11 Du krossade Rahab, så att han låg lik en slagen; med din mäktiga arm förströdde du dina fiender.

PS 89:12 Din är himmelen, din är ock jorden; du har grundat jordens krets med allt vad därpå är.

PS 89:13 Norr och söder, dem har du skapat; Tabor och Hermon jubla i ditt namn.

PS 89:14 Du har en arm med hjältekraft, mäktig är din hand, hög är din högra hand.

PS 89:15 Rättfärdighet och rätt äro din trons fäste, nåd och sanning stå inför ditt ansikte.

PS 89:16 Saligt är det folk som vet vad jubel är, de som vandra, o HERRE, i ditt ansiktes ljus.

PS 89:17 I ditt namn fröjda de sig alltid, och genom din rättfärdighet upphöjas de.

PS 89:18 Ty du är deras starkhet och prydnad, och genom din nåd upphöjer du vårt horn.

PS 89:19 Ty han som är vår sköld tillhör HERREN, vår konung tillhör Israels Helige.

PS 89:20 På den tiden talade du i en syn till dina fromma och sade: "Jag har lagt hjälp i en hjältes hans, jag har upphöjt en yngling ur folket.

PS 89:21 Jag har funnit min tjänare David och smort honom med min helig olja.

PS 89:22 Min hand skall stadigt vara med honom, och min arm skall styrka honom.

PS 89:23 Ingen fiende skall oförtänkt komma över honom, och ingen orättfärdig skall förtrycka honom;

PS 89:24 nej, jag skall krossa hans ovänner framför honom, och jag skall hemsöka dem som hata honom.

PS 89:25 Min trofasthet och min nåd skola vara med honom, och i mitt namn skall hans horn varda upphöjt.

PS 89:26 Jag skall lägga havet under hans hand och strömmarna under hans högra hand.

PS 89:27 Han skall kalla mig så: 'Du min fader, min Gud och min frälsnings klippa.'

PS 89:28 Ja, jag skall göra honom till den förstfödde, till den högste bland konungarna på jorden.

PS 89:29 Jag skall bevara min nåd åt honom evinnerligen, och mitt förbund med honom skall förbliva fast.

PS 89:30 Jag skall låta hans säd bestå till evig tid, och hans tron, så länge himmelen varar.

PS 89:31 Om hans barn övergiva min lag och icke vandra efter mina rätter,

PS 89:32 om de bryta mot mina stadgar och icke hålla mina bud,

PS 89:33 då skall jag väl hemsöka deras överträdelse med ris och deras missgärning med plågor,

PS 89:34 men min nåd skall jag ej taga ifrån honom, och jag skall icke svika i trofasthet.

PS 89:35 Jag skall icke bryta mitt förbund, och vad mina läppar hava talat skall jag ej förändra.

PS 89:36 En gång har jag svurit det vid min helighet, och mitt löfte till David skall jag icke bryta.

PS 89:37 Hans säd skall förbliva evinnerligen och hans tron inför mig så länge som solen;

PS 89:38 såsom månen skall den bestå evinnerligen. Och trofast är vittnet i skyn." Sela.

PS 89:39 Men nu har du förkastat och förskjutit din smorde och handlat i vrede mot honom.

PS 89:40 Du har upplöst förbundet med din tjänare, du har oskärat hans krona och kastat den ned till jorden.

PS 89:41 Du har brutit ned alla hans murar, du har gjort hans fästen till spillror.

PS 89:42 Alla som gå vägen fram plundra honom, han har blivit till smälek för sina grannar.

PS 89:43 Du har upphöjt hans ovänners högra hand och berett alla hans fiender glädje.

PS 89:44 Ja, du har låtit hans svärdsegg vika tillbaka och icke hållit honom uppe i striden.

PS 89:45 Du har gjort slut på hans glans och slagit hans tron till jorden.

PS 89:46 Du har förkortat hans ungdoms dagar, du har höljt honom med skam. Sela.

PS 89:47 Huru länge, o HERRE, skall du så alldeles fördölja dig? Huru länge skall din vrede brinna såsom eld?

PS 89:48 Tänk på huru kort mitt liv varar, och huru förgängliga du har skapat alla människors barn.

PS 89:49 Ty vilken är den man som får leva och undgår att se döden? Vem räddar din själ från dödsrikets våld? Sela.

PS 89:50 Herre, var äro din forna nådegärningar, vad du lovade David med ed i din trofasthet.

PS 89:51 Tänk, Herre, på dina tjänares smälek, på vad jag måste fördraga av alla de många folken;

PS 89:52 tänk på huru dina fiender smäda, o HERRE, huru de smäda din smordes fotspår. ----

PS 89:53 Lovad vare HERREN evinnerligen! Amen, Amen.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler