Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 88

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 88:1 Klagosång i svåraste lidande.

PS 88:1 En sång, en psalm av Koras söner; för sångmästaren, till Mahalat-Ieannót; en sång av esraiten Heman.

PS 88:2 HERRE, min frälsnings Gud, dag och natt ropar jag inför dig.

PS 88:3 Låt min bön komma inför ditt ansikte, böj ditt öra till mitt rop.

PS 88:4 Ty min själ är mättad med lidanden, och mitt liv har kommit nära dödsriket.

PS 88:5 Jag är aktad lik dem som hava farit ned i graven, jag är såsom en man utan livskraft.

PS 88:6 Jag är övergiven bland de döda, lik de slagna som ligga i graven, dem på vilka du icke mer tänker, och som äro avskilda från din hand.

PS 88:7 Ja, du har sänkt mig ned underst i graven, ned i mörkret, ned i djupet.

PS 88:8 Den vrede vilar tung på mig, och alla dina böljors svall låter du gå över mig. Sela.

PS 88:9 Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig; du har gjort mig till en styggelse för dem; jag ligger fången och kan icke komma ut.

PS 88:10 Mitt öga förtvinar av lidande; HERRE, jag åkallar dig dagligen, jag uträcker mina händer till dig.

PS 88:11 Gör du väl under för de döda, eller kunna skuggorna stå upp och tacka dig? Sela.

PS 88:12 Förtäljer man i graven om din nåd, i avgrunden om din trofasthet?

PS 88:13 Känner man i mörkret dina under, och din rättfärdighet i glömskans land?

PS 88:14 Men jag ropar till dig, HERRE, och bittida kommer min bön dig till mötes.

PS 88:15 Varför förkastar du, HERRE, min själ, varför döljer du ditt ansikte för mig?

PS 88:16 Betryckt är jag och döende allt ifrån min ungdom; jag måste bära dina förskräckelser, så att jag är nära att förtvivla.

PS 88:17 Din vredes lågor gå över mig, dina fasor förgöra mig.

PS 88:18 De omgiva mig beständigt såsom vatten, de kringränna mig allasammans.

PS 88:19 Du har drivit vän och frände långt bort ifrån mig; i mina förtrognas ställe har jag nu mörkret.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler