Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 86

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 86:1 Den frommes bön under förföljelse.

PS 86:1 En bön av David. HERRE, böj till mig ditt öra och svara mig, ty jag är betryckt och fattig.

PS 86:2 Bevara min själ, ty jag är from; du min Gud, fräls din tjänare, som förtröstar på dig.

PS 86:3 Var mig nådig, o Herre, ty hela dagen ropar jag till dig.

PS 86:4 Gläd din tjänares själ, ty till dig, Herre, upplyfter jag min själ.

PS 86:5 Ty du, o Herre, är god och förlåtande och stor i nåd mot alla som åkalla dig.

PS 86:6 Lyssna, HERRE, till mitt bedjande, och akta på mina böners ljud.

PS 86:7 På min nöds dag åkallar jag dig, ty du skall svara mig.

PS 86:8 Ingen är dig lik bland gudarna, Herre, och intet är såsom dina verk.

PS 86:9 Hedningarna, som du har gjort, skola alla komma och tillbedja inför dig, Herre, och skola ära ditt namn.

PS 86:10 Ty du är stor, och du gör stora under; du allena är Gud.

PS 86:11 Visa mig, HERRE, din väg; jag vill vandra i din sanning. Behåll mitt hjärta vid det ena att jag fruktar ditt namn.

PS 86:12 Då vill jag tacka dig, Herre, min Gud, av allt mitt hjärta och ära ditt namn evinnerligen;

PS 86:13 ty din nåd är stor över mig, och du räddar min själ ur dödsrikets djup.

PS 86:14 Gud, fräcka människor hava rest sig upp mot mig, och våldsverkarnas hop står efter mitt liv; de hava icke dig för ögonen.

PS 86:15 Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, långmodig och stor i mildhet och trofasthet.

PS 86:16 Vänd dig till mig och var mig nådig, giv åt din tjänare din makt, och fräls din tjänarinnas son.

PS 86:17 Gör ett tecken med mig, så att det går mig väl; och må de som hata mig se med blygd att du, o HERRE, hjälper mig och tröstar mig.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler