Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 85

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 85:1 Bön och hopp om förnyad nåd över Herres folk.

PS 85:1 För sångmästaren; av Koras söner; en psalm.

PS 85:2 HERRE, du var förr ditt land nådig, du upprättade åter Jakobs hus.

PS 85:3 Du förlät ditt folks missgärning, du överskylde all dess synd. Sela.

PS 85:4 Du lät all din förgrymmelse fara och vände dig ifrån din vredes glöd.

PS 85:5 Så vänd dig nu åter till oss, du vår frälsnings Gud, och upphör med din förtörnelse mot oss.

PS 85:6 Vill du då vredgas på oss evinnerligen och låta din vrede vara från släkte till släkte?

PS 85:7 Vill du icke åter giva oss liv, så att ditt folk får glädjas i dig?

PS 85:8 HERRE, låt oss se din nåd, och giv oss din frälsning.

PS 85:9 Jag vill höra vad Gud, HERREN, talar: se, han talar frid till sitt folk och till sina fromma; må de blott icke vända åter till dårskap.

PS 85:10 Ja, hans frälsning är nära dem som frukta honom, och så skall ära bo i vårt land.

PS 85:11 Godhet och trofasthet skola där mötas, rättfärdighet och frid kyssas;

PS 85:12 trofasthet skall växa upp ur jorden och rättfärdighet blicka ned från himmelen.

PS 85:13 HERREN skall giva oss vad gott är, och vårt land skall giva sin gröda.

PS 85:14 Rättfärdighet skall gå framför honom, den skall ock stadigt följa i hans spår.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler