Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 84

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 84:1 Den frommes längtan till och glädje i Herren Sebaots gårdar.

PS 84:1 För sångmästaren, till Gittít; av Koras söner; en psalm.

PS 84:2 Huru ljuvliga äro icke dina boningar, HERRE Sebaot!

PS 84:3 Min själ längtar och trängtar efter HERRENS gårdar, min själ och min kropp jubla mot levande Gud.

PS 84:4 Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig, där hon kan lägga sina ungar*: dina altaren, HERRE Sebaot, min konung och min Gud.

PS 84:5 Saliga äro de som bo i ditt hus; de lova dig beständigt. Sela.

PS 84:6 Saliga äro de människor som i dig hava sin starkhet, de vilkas håg står till dina vägar.

PS 84:7 När de vandra genom Tåredalen*, göra de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser.

PS 84:8 De gå från kraft till kraft; så träda de fram inför Gud på Sion.

PS 84:9 HERRE Gud Sebaot, hör min bön, lyssna, du Jakobs Gud. Sela.

PS 84:10 Gud, vår sköld, ser härtill, och akta på din smordes ansikte.

PS 84:11 Ty en dag i dina gårdar är bättre än eljest tusen. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än dväljas i de ogudaktigas hyddor.

PS 84:12 Ty HERREN Gud är sol och sköld*; HERREN giver nåd och ära; han vägrar icke dem något gott, som vandra i ostrafflighet.

PS 84:13 HERRE Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler