Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 83

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 83:1 Bön om hjälp mot förenade fiender.

PS 83:1 En sång, en psalm av Asaf.

PS 83:2 Gud, var icke så tyst, tig icke och var icke så stilla, o Gud.

PS 83:3 Ty se, dina fiender larma, och de som hata dig resa upp huvudet.

PS 83:4 Mot ditt folk förehava de listiga anslag och rådslå mot dem som du beskyddar.

PS 83:5 De säga: "Kom, låt oss utrota dem, så att de ej mer äro ett folk, och så att ingen mer tänker på Israels namn."

PS 83:6 Ty endräktigt rådslå dem med varandra, de sluta mot dig ett förbund:

PS 83:7 Edoms tält och ismaeliterna, Moab och hagariterna,

PS 83:8 Gebal och Ammon och Amalek, filistéerna tillika med dem som bo i Tyrus;

PS 83:9 Assur har ock slutit sig till dem, han har lånat sin arm åt Lots barn. Sela.

PS 83:10 Gör med dem såsom du gjorde med Midjan, såsom med Sisera och Jabin vid Kisons bäck,

PS 83:11 dem som förgjordes vid En-Dor och blevo till gödning åt marken.

PS 83:12 Låt det gå deras ädlingar såsom det gick Oreb och Seeb, och alla deras furstar såsom det gick Seba och Salmunna,

PS 83:13 eftersom de säga: "Guds ängder vilja vi intaga åt oss."

PS 83:14 Min Gud, låt dem bliva såsom virvlande löv, såsom strå för vinden.

PS 83:15 Lik en eld som förbränner skog och lik en låga som avsvedjar berg

PS 83:16 förfölje du dem med ditt oväder, och förskräcke du dem med din storm.

PS 83:17 Gör deras ansikten fulla med skam, så att de söka ditt namn, o HERRE.

PS 83:18 Ja, må de komma på skam och förskräckas till evig tid, må de få blygas och förgås.

PS 83:19 Och må de förnimma att du allena bär namnet "HERREN", den Högste över hela jorden.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler