Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 81

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 81:1 En högtidspsalm för Israel.

PS 81:1 För sångmästaren, till Gittít; av Asaf.

PS 81:2 Höjen glädjerop till Gud, vår starkhet, höjen jubel till Jakobs Gud.

PS 81:3 Stämmen upp lovsång och låten pukor ljuda, ljuvliga harpor tillsammans med psaltare.

PS 81:4 Stöten i basun vid nymånaden, vid fullmånen, på vår högtidsdag.

PS 81:5 Ty detta är en stadga för Israel, en Jakobs Guds rätt.

PS 81:6 Det bestämde han till ett vittnesbörd i Josef, när han drog ut mot Egyptens land. Jag hör ett tal som är mig nytt:

PS 81:7 "Jag lyfte bördan från hans skuldra, hans händer blevo fria ifrån lastkorgen.

PS 81:8 I nöden ropade du, och jag räddade dig; jag svarade dig, höljd i tordön, jag prövade dig vid Meribas vatten. Sela.

PS 81:9 Hör, mitt folk, och låt mig varna dig; Israel, o att du ville höra mig!

PS 81:10 Hos dig skall icke finnas någon annan gud, och du skall ej tillbedja någon främmande gud.

PS 81:11 Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig upp ur Egyptens land; låt din mun vitt upp, så att jag får uppfylla den.

PS 81:12 Men mitt folk ville ej höra min röst, och Israel var mig icke till viljes.

PS 81:13 Då lät jag dem gå i deras hjärtans hårdhet, det fingo vandra efter sina egna rådslag.

PS 81:14 O att mitt folk ville höra mig, och att Israel ville vandra på mina vägar!

PS 81:15 Då skulle jag snart kuva deras fiender och vända min hand mot deras ovänner.

PS 81:16 De som hata HERREN skulle då visa honom underdånighet, och hans folks tid skulle vara evinnerligen.

PS 81:17 Och han skulle bespisa det med bästa vete; ja, med honung ur klippan skulle jag mätta dig."

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler