Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 80

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 80:1 Bön om frälsning för Israel, Gud Sebaots vinträd.

PS 80:1 För sångmästaren, efter "Liljor"; ett vittnesbörd; av Asaf; en psalm.

PS 80:2 Lyssna, du Israels herde, du som leder Josef såsom din hjord; du som tronar på keruberna, träd fram i glans.

PS 80:3 Låt din makt vakna upp till att gå framför Efraim och Benjamin och Manasse, och kom till vår frälsning.

PS 80:4 Gud, upprätta oss, och låt ditt ansikte lysa, så att vi varda frälsta.

PS 80:5 HERRE Gud Sebaot, huru länge skall du vredgas vid ditt folks bön?

PS 80:6 Du har låtit dem äta tårebröd och givit dem tårar att dricka i fullt mått.

PS 80:7 Du gör oss till ett trätoämne för våra grannar, och våra fiender bespotta oss.

PS 80:8 Gud Sebaot, upprätta oss, och låt ditt ansikte lysa, så att vi varda frälsta.

PS 80:9 Ett vinträd flyttade du från Egypten, du förjagade hedningarna och planterade det.

PS 80:10 Du röjde rum för det, och det slog rötter och uppfyllde landet.

PS 80:11 Bergen blevo betäckta av dess skugga och Guds cedrar av dess rankor;

PS 80:12 det utbredde sina revor ända till havet och sina telningar intill floden.

PS 80:13 Varför har du då brutit ned dess hägnad, så att alla vägfarande riva till sig därav?

PS 80:14 Vildsvinet från skogen frossar därpå, och djuren på marken äta därav.

PS 80:15 Gud Sebaot, vänd åter, skåda ned från himmelen och se härtill, och låt dig vårda om detta vinträd.

PS 80:16 Skydda trädet som din högra hand har planterat, och den son som du har fostrat åt dig.

PS 80:17 Det är förbränt av eld och kringhugget; för ditt ansiktes näpst förgås de.

PS 80:18 Håll din hand över din högra hands man, över den människoson som du har fostrat åt dig.

PS 80:19 Då skola vi icke vika ifrån dig; behåll oss vid liv, så skola vi åkalla ditt namn.

PS 80:20 HERRE Gud Sebaot, upprätta oss; låt ditt ansikte lysa, så att vi varda frälsta.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler