Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 77

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 77:1 Tröst i nödens tid vid tanken på Guds forna under.

PS 77:1 För sångmästaren, till Jedutun; av Asaf; en psalm.

PS 77:2 Jag vill höja min röst till Gud och ropa; jag vill höja min röst till Gud, för att han må lyssna till mig.

PS 77:3 På min nöds dag söker jag Herren; min hand är utsträckt om natten och förtröttas icke; min själ vill icke låta trösta sig.

PS 77:4 Jag vill tänka på Gud och klaga; jag vill utgjuta mitt bekymmer, ty min ande försmäktar. Sela.

PS 77:5 Mina ögonlock håller du öppna; jag är full av oro och kan icke tala.

PS 77:6 Jag tänker på forntidens dagar, på år som längesedan hava gått.

PS 77:7 Jag vill om natten komma ihåg mitt strängaspel; i mitt hjärta vill jag utgjuta mitt bekymmer, och min ande skall eftersinna.

PS 77:8 Skall då Herren förkasta evinnerligen och ingen nåd mer bevisa?

PS 77:9 Är det då ute med hans godhet för beständigt, har hans ord blivit till intet för alla tider?

PS 77:10 Har Gud förgätit att vara nådig eller i vrede tillslutit sin barmhärtighet? Sela.

PS 77:11 Jag svarar: Nej, detta är min plågas tid, den Högstes högra hand är ej såsom förr.

PS 77:12 Jag vill prisa HERRENS gärningar, ja, jag vill tänka på dina fordomtima under;

PS 77:13 jag vill begrunda alla dina gärningar och eftersinna dina verk.

PS 77:14 Gud, i helighet går din väg; vem är en gud så stor som Gud?

PS 77:15 Du är Gud, en Gud som gör under; du har uppenbarat din makt bland folken.

PS 77:16 Med väldig arm förlossade du ditt folk, Jakobs och Josefs barn. Sela.

PS 77:17 Vattnen sågo dig, och Gud, vattnen sågo dig och våndades, själva djupen darrade.

PS 77:18 Molnen göto ut strömmar av vatten, skyarna läto höra sin röst, och dina pilar foro omkring.

PS 77:19 Ditt dunder ljöd i stormvirveln, ljungeldar lyste upp jordens krets, jorden darrade och bävade.

PS 77:20 Genom havet gick din väg, din stig genom stora vatten, och dina fotspår fann man icke.

PS 77:21 Så förde du ditt folk såsom en hjord genom Moses och Arons hand.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler