Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 75

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 75:1 Guds frälsande dom och hans vredes kalk.

PS 75:1 För sångmästaren; "Fördärva icke"; en psalm, en sång av Asaf.

PS 75:2 Vi tacka dig, o Gud, vi tacka dig. Ditt namn är oss nära; man förtäljer dina under.

PS 75:3 "Om jag än bidar min tid, så dömer jag dock rätt.

PS 75:4 Om än jorden är i upplösning med alla som bo därpå, så håller dock jag dess pelare stadiga." Sela.

PS 75:5 Jag säger till de övermodiga: "Varen icke övermodiga", och till de ogudaktiga: "Upphöjen ej hornet."

PS 75:6 Ja, upphöjen icke så högt edert horn, talen ej så hårdnackat vad fräckt är.

PS 75:7 Ty icke från öster eller väster, ej heller från bergsöknen kommer hjälpen;

PS 75:8 nej, Gud är den som dömer; den ene ödmjukar han, den andre upphöjer han.

PS 75:9 Ty en kalk är i HERRENS hand, den skummar av vin och är full av tillblandad dryck, och han skänker i därav; sannerligen, alla ogudaktiga på jorden måste dricka dess drägg i botten.

PS 75:10 Men jag skall förkunna det evinnerligen, jag skall lovsjunga Jakobs Gud.

PS 75:11 Och de ogudaktigas alla horn skall jag få hugga av; men den rättfärdiges horn skola varda upphöjda.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler