Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 74

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 74:1 Klagan och bön, när Guds tempel hade blivit oskärat.

PS 74:1 En sång av Asaf. Varför, o Gud, har du så alldeles förkastat oss, varför ryker din vredes eld mot fåren i din hjord?

PS 74:2 Tänk på din menighet, som du i fordom tid förvärvade, som du förlossade, till att bliva din arvedels stam; tänk på Sions berg, där du har din boning.

PS 74:3 Vänd dina steg till den plats där evig förödelse råder; allt har ju fienden fördärvat i helgedomen.

PS 74:4 Dina ovänner hava skränat inne i ditt församlingshus, de hava satt upp sina tecken såsom rätta tecken.

PS 74:5 Det var en syn, såsom när man höjer yxor mot en tjock skog.

PS 74:6 Och alla dess snidverk hava de nu krossat med yxa och bila.

PS 74:7 De hava satt eld på din helgedom och oskärat ända till grunden ditt namns boning.

PS 74:8 De hava sagt i sina hjärtan: "Vi vilja alldeles kuva dem." Alla Guds församlingshus hava de bränt upp här i landet.

PS 74:9 Våra tecken se vi icke; ingen profet finnes mer, och hos oss är ingen som vet för huru länge.

PS 74:10 Huru länge, och Gud, skall ovännen få smäda och fienden oavlåtligen få förakta ditt namn?

PS 74:11 Varför håller du tillbaka din hand, din högra hand? Drag den fram ur din barm och förgör dem.

PS 74:12 Gud, du är ju min konung av ålder, du är den som skaffar frälsning på jorden.

PS 74:13 Det var du som delade havet genom din makt; du krossade drakarnas huvuden mot vattnet.

PS 74:14 Det var du som bräckte Leviatans huvuden och gav honom till mat åt öknens skaror.

PS 74:15 Det var du som lät källa och bäck bryta fram; du lät ock starka strömmar uttorka.

PS 74:16 Din är dagen, din är ock natten, du har berett ljuset och solen.

PS 74:17 Det är du som har fastställt alla jordens gränser; sommar och vinter äro skapade av dig.

PS 74:18 Så tänk nu på huru fienden smädar HERREN, och huru ett dåraktigt folk föraktar ditt namn.

PS 74:19 Lämna ej ut åt vilddjuren din turturduvas själ; förgät icke för alltid dina betrycktas liv.

PS 74:20 Tänk på förbundet; ty i landets smygvrår finnes fullt upp av våldsnästen.

PS 74:21 Låt icke den förtryckte vika tillbaka med blygd, låt den betryckte och den fattige lova ditt namn.

PS 74:22 Stå upp, o Gud; utför din sak. Betänk huru du varder smädad hela dagen av dåren.

PS 74:23 Glöm icke bort dina ovänners rop, dina motståndares larm, som alltjämt höjes.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler