Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 72

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 72:1 Bön om välsignelse över Guds folks konung.

PS 72:1 Av Salomo. Gud, giv åt konungen dina rätter och din rättfärdighet åt konungasonen.

PS 72:2 Han döme ditt folk med rättfärdighet och dina betryckta med rätt.

PS 72:3 Bergen bäre frid åt folket, så ock höjderna, genom rättfärdighet.

PS 72:4 Han skaffe rätt åt de betryckta i folket, han frälse de fattiga och krosse förtryckaren.

PS 72:5 Dig frukte man, så länge solen varar, och så länge månen skiner, från släkte till släkte.

PS 72:6 Han vare lik regnet som faller på ängen, lik en regnskur som vattnar jorden.

PS 72:7 I hans dagar blomstre den rättfärdige, och stor frid råde, till dess ingen måne mer finnes.

PS 72:8 Må han härska från hav till hav och ifrån floden intill jordens ändar.

PS 72:9 För honom buge sig öknens inbyggare, och hans fiender slicke stoftet.

PS 72:10 Konungarna från Tarsis och havsländerna hembäre skänker, konungarna av Saba och Seba bäre fram gåvor.

PS 72:11 Ja, alla konungar falle ned för honom, alla hedningar tjäne honom.

PS 72:12 Ty han skall rädda den fattige som ropar och den betryckte och den som ingen hjälpare har.

PS 72:13 Han skall vara mild mot den arme och fattige; de fattigas själar skall han frälsa.

PS 72:14 Ifrån förtryck och våld skall han förlossa deras själ, och deras blod skall aktas dyrt i hans ögon.

PS 72:15 Må han leva; må man föra till honom guld från Saba. Ständigt bedje man för honom, alltid välsigne man honom.

PS 72:16 Ymnigt växe säden i landet, ända till bergens topp; dess frukt må susa likasom Libanons skog; och folk blomstre upp i städerna såsom örter på marken.

PS 72:17 Hans namn förblive evinnerligen; så länge solen skiner, fortplante sig hans namn. Och i honom välsigne man sig*; alla hedningar prise honom säll.

PS 72:18 Lovad vare HERREN Gud, Israels Gud, som allena gör under!

PS 72:19 Och lovat vare hans härliga namn evinnerligen, och hela jorden vare full av hans ära! Amen, Amen.

PS 72:20 Slut på Davids, Isais sons, böner.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler