Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 71

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 71:1 Bön och förtröstan till Gud.

PS 71:1 Till dig, HERRE, tager jag min tillflykt; låt mig aldrig komma på skam.

PS 71:2 Rädda mig och befria mig genom din rättfärdighet; böj ditt öra till mig och fräls mig.

PS 71:3 Var mig en klippa där jag får bo, och dit jag alltid kan fly, du som beskär mig frälsning. Ty du är mitt bergfäste och min borg.

PS 71:4 Min Gud, befria mig ur den ogudaktiges våld, ur den orättfärdiges och förtryckarens hand.

PS 71:5 Ty du är mitt hopp, o Herre, HERRE, du är min förtröstan allt ifrån min ungdom.

PS 71:6 Du har varit mitt stöd allt ifrån moderlivet, ja, du har förlöst mig ur min moders liv; dig gäller ständigt mitt lov.

PS 71:7 Jag har blivit såsom ett vidunder för många; men du är min starka tillflykt.

PS 71:8 Låt min mun vara full av ditt lov, hela dagen av din ära.

PS 71:9 Förkasta mig icke i min ålderdoms tid, övergiv mig ej, när min kraft försvinner.

PS 71:10 Ty mina fiender säga så om mig, och de som vakta på min själ rådslå så med varandra:

PS 71:11 "Gud har övergivit honom; förföljen och gripen honom, ty det finnes ingen som räddar."

PS 71:12 Gud, var icke långt ifrån mig; min Gud, skynda till min hjälp.

PS 71:13 Må de komma på skam och förgås, som stå emot min själ; må de höljas med smälek och blygd, som söka min ofärd.

PS 71:14 Men jag skall alltid hoppas och än mer föröka allt ditt lov.

PS 71:15 Min mun skall förtälja din rättfärdighet, hela dagen din frälsning, ty jag känner intet mått därpå.

PS 71:16 Jag skall frambära Herrens, HERRENS väldiga gärningar; jag skall prisa din rättfärdighet, ja, din allenast.

PS 71:17 Gud, du har undervisat mig allt ifrån min ungdom; och intill nu förkunnar jag dina under.

PS 71:18 Så övergiv mig ej heller, o Gud, i min ålderdom, när jag varder grå, till dess jag får förtälja om din arm för ett annat släkte, om din makt för alla dem som skola komma.

PS 71:19 Din rättfärdighet når till himmelen, o Gud. Du som har gjort så stora ting, o Gud, vem är dig lik?

PS 71:20 Du som har låtit oss pröva så mycken nöd och olycka, du skall åter göra oss levande och föra oss upp igen du jordens djup.

PS 71:21 Ja, låt mig växa till alltmer; och trösta mig igen.

PS 71:22 Så vill ock jag tacka dig med psaltarspel för din trofasthet, min Gud; jag vill lovsjunga dig till harpa, du Israels Helige.

PS 71:23 Mina läppar skola jubla, ty jag vill lovsjunga dig; ja, jubla skall min själ, som du har förlossat.

PS 71:24 Och min tunga skall hela dagen tala om din rättfärdighet; ty de som sökte min ofärd hava kommit på skam och måst blygas.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler