Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 7:1 Bön om Herrens dom i rättvis sak.

PS 7:1 En sång av David, som han sjöng till HERREN för benjaminiten Kus' ords skull.

PS 7:2 HERRE, min Gud, till dig tager jag min tillflykt; fräls mig från alla mina förföljare och rädda mig,

PS 7:3 så att de icke, såsom lejon, sönderslita min själ och rycka bort henne utan räddning.

PS 7:4 HERRE, min Gud, har jag gjort sådant, och är orätt i mina händer,

PS 7:5 har jag med ont vedergällt ned som höll frid med mig eller plundrat den som var min ovän utan sak,

PS 7:6 så förfölje fienden min själ och tage henne fatt och trampe mitt liv till jorden och lägge min ära* i stoftet. Sela.

PS 7:7 Stå upp, HERRE, i din vrede, res dig mot mina ovänners raseri och vakna upp till min hjälp, du som har påbjudit dom.

PS 7:8 Må folkens församling omgiva dig, och må du över den vända åter till höjden.

PS 7:9 HERREN håller dom över folken; skaffa mig rätt, HERRE, efter min rättfärdighet och ostrafflighet.

PS 7:10 Låt de ogudaktigas ondska få en ände, men håll den rättfärdige vid makt; ty du, som prövar hjärtan och njurar, är en rättfärdig Gud.

PS 7:11 Min sköld är i Guds hand; han frälsar de rättsinniga.

PS 7:12 Gud är en rättfärdig domare och en Gud som dagligen vredgas.

PS 7:13 Om någon icke vill omvända sig, så vässer han sitt svärd, sin båge spänner han och gör den redo;

PS 7:14 och han riktar mot honom dödande skott, sina pilar gör han brinnande.

PS 7:15 Se, denne är i födsloarbete med fördärv, han går havande med olycka, men han föder ett intet.

PS 7:16 Han gräver en grop och gör den djup, men han faller själv i den grav som han gräver.

PS 7:17 Den olycka han tänkte vålla vänder tillbaka på hans huvud, och över hans hjässa kommer hans ondska.

PS 7:18 Jag vill tacka HERREN efter hans rättfärdighet och lovsjunga HERRENS, den Högstes, namn.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler