Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 69

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 69:1 Den lidande rättfärdige.

PS 69:1 För sångmästaren, efter "Liljor"; av David.

PS 69:2 Fräls mig, Gud; ty vattnen tränga mig inpå livet.

PS 69:3 Jag har sjunkit ned i djup dy, där ingen botten är; jag har kommit i djupa vatten, och svallet vill fördränka mig.

PS 69:4 Jag har ropat mig trött, min strupe är förtorkad; mina ögon försmäkta av förbidan efter min Gud.

PS 69:5 Flera än håren på mitt huvud äro de som hata mig utan sak; många äro de som vilja förgöra mig, de som äro mina fiender utan skäl; vad jag icke har rövat, det måste jag gälda.

PS 69:6 Du, o Gud, känner min dårskap, och mina skulder äro icke förborgade för dig.

PS 69:7 Låt icke i mig dem komma på skam, som förbida dig, Herre, HERRE Sebaot; Låt icke i mig dem varda till blygd, som söka dig, du Israels Gud.

PS 69:8 Ty för din skull bär jag smälek, för din skull höljer blygsel mitt ansikte;

PS 69:9 främmande har jag blivit för mina bröder och en främling för min moders barn.

PS 69:10 Ty nitälskan för ditt hus har förtärt mig, och dina smädares smädelser hava fallit över mig.

PS 69:11 Jag grät, ja, min själ grät under fasta, men det blev mig till smälek.

PS 69:12 Jag klädde mig i sorgdräkt, men jag blev för dem ett ordspråk.

PS 69:13 Om mig tassla de, när de sitta i porten; i dryckeslag göra de visor om mig.

PS 69:14 Men jag kommer med min bön till dig, HERRE, i behaglig tid, genom din stora nåd, o Gud; svara mig i din frälsande trofasthet.

PS 69:15 Rädda mig ur dyn, så att jag icke sjunker ned; låt mig bliva räddad från dem som hata mig och från de djupa vattnen.

PS 69:16 Låt icke vattensvallet fördränka mig eller djupet uppsluka mig; och låt ej graven tillsluta sitt gap över mig.

PS 69:17 Svara mig, HERRE, ty god är din nåd; vänd dig till mig efter din stora barmhärtighet.

PS 69:18 Fördölj icke ditt ansikte för din tjänare, ty jag är i nöd; skynda att svara mig.

PS 69:19 Kom till min själ och förlossa henne; befria mig för mina fienders skull.

PS 69:20 Du känner min smälek, min skam och blygd; du ser alla mina ovänner.

PS 69:21 Smälek har krossat mitt hjärta, så att jag är vanmäktig; jag väntade på medlidande, men där var intet, och på tröstare, men jag fann ingen.

PS 69:22 De gåvo mig galla att äta, och ättika att dricka, i min törst.

PS 69:23 Må deras bord framför dem bliva till en snara och till ett giller, bäst de gå där säkra;

PS 69:24 må deras ögon förmörkas, så att de icke se; gör deras länder vacklande alltid.

PS 69:25 Gjut ut över dem din ogunst, och låt din vredes glöd hinna upp dem.

PS 69:26 Deras gård blive öde, ingen må finnas, som bor i deras hyddor,

PS 69:27 eftersom de förfölja dem som du själv har slagit och orda om huru de plågas, som du har stungit.

PS 69:28 Låt dem gå från missgärning till missgärning, och låt dem icke komma till din rättfärdighet.

PS 69:29 Må de utplånas ur de levandes bok och icke varda uppskrivna bland de rättfärdiga.

PS 69:30 Men mig som är betryckt och plågad, mig skall din frälsning, o Gud, beskydda.

PS 69:31 Jag vill lova Guds namn med sång och upphöja honom med tacksägelse.

PS 69:32 Det skall behaga HERREN bättre än någon tjur, något offerdjur med horn och klövar.

PS 69:33 När de ödmjuka se det, skola de glädja sig; I som söken Gud, edra hjärtan skola leva.

PS 69:34 Ty HERREN lyssnar till de fattiga och föraktar icke sina fångna.

PS 69:35 Honom love himmelen och jorden, havet och allt vad som rör sig däri.

PS 69:36 Ty Gud skall frälsa Sion, han skall bygga upp Juda städer; man skall bo i dem och besitta landet.

PS 69:37 Hans tjänares barn skola få det till arvedel, och de som älska hans namn skola bo däri.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler