Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 68

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 68:1 Israels Guds strider och segrar för sitt folk.

PS 68:1 För sångmästaren; av David; en psalm, en sång.

PS 68:2 Gud står upp; hans fiender varda förskingrade, och de som hata honom fly för hans ansikte.

PS 68:3 Såsom rök fördrives, så fördrivas de av dig; likasom vaxet smälter för eld, så förgås de ogudaktiga för Guds ansikte.

PS 68:4 Men de rättfärdiga äro glada, de fröjda sig inför Gud och jubla i glädje.

PS 68:5 Sjungen till Guds ära, lovsägen hans namn. Gören väg för honom som drager fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, fröjdens inför honom;

PS 68:6 de faderlösas fader och änkors försvarare, Gud i sin heliga boning,

PS 68:7 en Gud som förhjälper de ensamma till ett hem, och som för de fångna ut till lycka; allenast de gensträviga måste bo i en öken.

PS 68:8 Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk, när du gick fram i ödemarken, Sela,

PS 68:9 då bävade jorden, då utgöt himmelen sina flöden inför Guds ansikte; ja, Sinai bävade för Guds ansikte; Israels Guds.

PS 68:10 Ett nåderikt regn lät du falla, o Gud; ditt arvland, som försmäktade, vederkvickte du.

PS 68:11 Din skara fick bo däri; genom din godhet beredde du det åt de betryckta, o Gud.

PS 68:12 Herren låter höra sitt ord, stor är skaran av kvinnor som båda glädje:

PS 68:13 "Härskarornas konungar fly, de fly, och husmodern därhemma får utskifta byte.

PS 68:14 Viljen I då ligga stilla inom edra hägnader? Duvans vingar äro höljda i silver, och hennes fjädrar skimra av guld.

PS 68:15 När den Allsmäktige förströr konungarna i landet, faller snö på Salmon."

PS 68:16 Ett Guds berg är Basans berg, ett högtoppigt berg är Basans berg.

PS 68:17 Men varför sen I så avogt, I höga berg, på det berg som Gud har utkorat till sitt säte, det där ock HERREN skall bo för alltid?

PS 68:18 Guds vagnar äro tiotusenden, tusen och åter tusen; Herren drog fram med dem, Sinai är nu i helgedomen.

PS 68:19 Du for upp i höjden, du tog fångar, du undfick gåvor bland människorna, ja, också de gensträviga skola bo hos HERREN Gud.

PS 68:20 Lovad vare Herren! Dag efter dag bär han oss; Gud är vår frälsning. Sela.

PS 68:21 Gud är för oss en Gud som frälsar, och hos HERREN, Herren finnes räddning från döden.

PS 68:22 Men Gud sönderkrossar sina fienders huvuden, krossar hjässan på den som går där med skuld.

PS 68:23 Herren säger: "Från Basan skall jag hämta dem, från havets djup skall jag hämta dem upp,

PS 68:24 så att du kan stampa med din fot i blod och låta dina hundars tunga få sin del av fienderna."

PS 68:25 Man ser, o Gud, ditt högtidståg, min Guds, min konungs, tåg inne i helgedomen.

PS 68:26 Främst gå sångare, harpospelare följa efter, mitt ibland unga kvinnor som slå på pukor.

PS 68:27 Lova Gud i församlingarna, loven Herren, I av Israels brunn.

PS 68:28 Där går Benjamin, den yngste, han för dem an; där går skaran av Juda furstar, Sebulons furstar, Naftalis furstar.

PS 68:29 Din Gud har beskärt dig makt; så håll nu vid makt, o Gud, vad du har gjort för oss.

PS 68:30 I ditt tempel i Jerusalem bäre konungar fram sina skänker åt dig.

PS 68:31 Näps odjuret i vassen, tjurarnas hop med deras kalvar, folken, må de ödmjukt hylla dig med sina silverstycken. Ja, han förströr de folk som finna behag i krig.

PS 68:32 De mäktige skola komma hit från Egypten, Etiopien skall skynda hit till Gud, med gåvor i händerna.

PS 68:33 I riken på jorden, sjungen till Guds ära; lovsägen Herren, Sela,

PS 68:34 honom som far fram på urtidshimlarnas himmel. Ja, där låter han höra sin röst, en mäktig röst.

PS 68:35 Given Gud makten; över Israel är hans härlighet, och hans makt är i skyarna.

PS 68:36 Fruktansvärd är du, Gud, i din helgedom; Israels Gud, han giver makt och styrka åt sitt folk. Lovad vare Gud!

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler