Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 66

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 66:1 Tack och lov.

PS 66:1 För sångmästaren; en sång, en psalm. Höjen jubel till Gud, alla länder;

PS 66:2 lovsjungen hans namns ära, given honom ära och pris.

PS 66:3 Sägen till Gud: Huru underbara äro icke dina gärningar! För din stora makts skull visa dina fiender dig underdånighet.

PS 66:4 Alla länder skola tillbedja och lovsjunga dig; de skola lovsjunga ditt namn. Sela.

PS 66:5 Kommen och sen vad Gud har gjort; underbara äro hans gärningar mot människors barn.

PS 66:6 Han förvandlade havet till torrt land; till fots gingo de genom floden; då gladdes vi över honom.

PS 66:7 Genom sin makt råder han evinnerligen, hans ögon giva akt på hedningarna; de gensträviga må icke förhäva sig. Sela.

PS 66:8 Prisen, I folk, vår Gud, och låten hans lov ljuda högt;

PS 66:9 ty han har beskärt liv åt vår själ och har icke låtit vår fot vackla.

PS 66:10 Ty väl prövade de oss, o Gud, du luttrade oss, såsom silver luttras;

PS 66:11 du förde oss in i fängelse, du lade en tung börda på vår rygg;

PS 66:12 du lät människor fara fram över vårt huvud, vi måste gå genom eld och vatten. Men du har fört oss ut och vederkvickt oss.

PS 66:13 Så kommer jag då till ditt hus med brännoffer, jag vill infria mina löften till dig,

PS 66:14 dem till vilka mina låppar öppnade sig, och som min mun uttalade i min nöd.

PS 66:15 Brännoffer av feta får vill jag frambära åt dig, med offerånga av vädurar; jag vill offra både tjurar och bockar. Sela.

PS 66:16 Kommen och hören, så vill jag förtälja för eder, I alla som frukten Gud, vad han har gjort mot min själ.

PS 66:17 Till honom ropade jag med min mun, och lovsång var redan på min tunga.

PS 66:18 Om jag hade förehaft något orätt i mitt hjärta, så skulle Herren icke höra mig.

PS 66:19 Men Gud har hört mig, han har aktat på mitt bönerop.

PS 66:20 Lovad vare Gud, som icke har förkastat min bön eller vänt ifrån mig sin nåd!

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler