Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 65

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 65:1 Guds godhets rikedom.

PS 65:1 För sångmästaren; en psalm; en sång av David.

PS 65:2 Gud, dig lovar man i stillhet i Sion, och till dig får man infria löfte.

PS 65:3 Du som hör bön, till dig kommer allt kött.

PS 65:4 Mina missgärningar voro mig övermäktiga; men du förlåter våra överträdelser.

PS 65:5 Säll är den som du utväljer och låter komma till dig, så att han får bo i dina gårdar. Må vi få mätta oss med det goda i ditt hus, det heliga i ditt tempel.

PS 65:6 Med underbara gärningar bönhör du oss i rättfärdighet, du vår frälsnings Gud, du som är en tillflykt för alla jordens ändar och för havet i fjärran;

PS 65:7 du som gör bergen fasta genom din kraft, ty du är omgjordad med makt;

PS 65:8 du som stillar havens brus, deras böljors brus och folkens larm.

PS 65:9 De som bo vid jordens ändar häpna för dina tecken; österland och västerland uppfyller du med jubel.

PS 65:10 Du låter dig vårda om landet och giver det överflöd, rikedom i ymnigt mått; Guds källa har vatten till fyllest. Du bereder säd åt människorna, när du så bereder jorden.

PS 65:11 Dess fåror vattnar du, du jämnar det som är upplöjt; med regnskurar uppmjukar du den, det som växer därpå välsignar du.

PS 65:12 Du kröner året med ditt goda, och dina spår drypa av fetma.

PS 65:13 Betesmarkerna i öknen drypa, och höjderna omgjorda sig med fröjd.

PS 65:14 Ängarna hölja sig i hjordar, och dalarna betäckas med säd; man höjer jubelrop och sjunger.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler