Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 62

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 62:1 Allenast hos Gud är frälsning.

PS 62:1 För sångmästaren, till Jedutun; en psalm av David.

PS 62:2 Allenast hos Gud söker min själ sin ro; från honom kommer min frälsning.

PS 62:3 Allenast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall ej mycket vackla.

PS 62:4 Huru länge viljen I rasa mot denne man, samfällt slå honom ned, såsom vore han en lutande vägg, en sönderbräckt mur?

PS 62:5 De rådslå allenast om att stöta honom ned från hans höjd, de hava behag till lögn; med munnen välsigna de, men i sitt innersta förbanna de. Sela.

PS 62:6 Allenast i Gud må du hava din ro, min själ; ty från honom kommer mitt hopp.

PS 62:7 Allenast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall icke vackla.

PS 62:8 Hos Gud är min frälsning och min ära; min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud.

PS 62:9 Förtrösta på honom alltid, du folk; utgjuten för honom edra hjärtan. Gud är vår tillflykt. Sela.

PS 62:10 Allenast ett intet äro människors barn, myndiga herrar fåfänglighet; i vågskålen äro de för lätta, mindre än intet äro de allasammans.

PS 62:11 Förliten eder icke på orätt vinning, sätten icke ett fåfängligt hopp till rov: om ock eder rikedom växer, så akten icke därpå.

PS 62:12 En gång har Gud sagt det, ja, två gånger har jag hört det, att hos Gud är makten;

PS 62:13 och hos dig, Herre, är nåd. Ty du vedergäller var och en efter hans gärningar.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler