Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 60

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 60:1 Hopp om seger efter nederlag.

PS 60:1 För sångmästaren, efter "Vittnesbördets lilja"; en sång, till att inläras; av David,

PS 60:2 när han var i fejd med Aram-Naharaim och Aram-Soba, och Joab kom tillbaka och slog edoméerna i Saltdalen, tolv tusen man.

PS 60:3 Gud, du har förkastat och förskingrat oss, du har varit vred; upprätta oss igen.

PS 60:4 Du har kommit jorden att bäva och rämna; hela nu dess revor, ty den vacklar.

PS 60:5 Du har låtit ditt folk se hårda ting, du har iskänkt åt oss rusande vin.

PS 60:6 Men åt dem som frukta dig gav du ett baner, dit de kunde samla sig för att undfly bågen. Sela.

PS 60:7 På det att dina vänner må varda räddade, må du giva seger med din högra hand och bönhöra oss.

PS 60:8 Gud har talat i sin helgedom: "Jag skall triumfera, jag skall utskifta Sikem och skall avmäta Suckots dal.

PS 60:9 Mitt är Gilead, och mitt är Manasse, Efraim är mitt huvuds värn, Juda min härskarstav;

PS 60:10 Moab är mitt tvagningskärl, på Edom kastar jag min sko; höj jubelrop till min ära, du filistéernas land."

PS 60:11 Vem skall föra mig till den fasta staden, vem leder mig till Edom?

PS 60:12 Har icke du, o Gud, förkastat oss, så att du ej drager ut med våra härar, o Gud?

PS 60:13 Giv oss hjälp mot ovännen; ty människors hjälp är fåfänglighet.

PS 60:14 Med Gud kunna vi göra mäktiga ting; han skall förtrampa våra ovänner.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler