Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 59

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 59:1 Den oskyldiges bön mot fienders försåt.

PS 59:1 För sångmästaren; "Fördärva icke"; en sång av David, när Saul sände och lät bevaka hans hus för att döda honom.

PS 59:2 Rädda mig, min Gud, från mina fiender, beskydda mig för mina motståndare.

PS 59:3 Rädda mig från ogärningsmännen, och fräls mig från de blodgiriga.

PS 59:4 Ty se, de ligga i försåt för mig; grymma människor rota sig samman mot mig, utan någon min överträdelse eller synd, o HERRE.

PS 59:5 Utan någon min missgärning löpa de fram och göra sig redo; vakna upp, kom mig till mötes, och se härtill.

PS 59:6 Ja, du HERRE Gud Sebaot, Israels Gud, vakna och hemsök alla hedningar, hemsök utan nåd alla trolösa ogärningsmän. Sela.

PS 59:7 Var afton komma de tillbaka, de tjuta såsom hundar och stryka omkring i staden.

PS 59:8 Se, deras mun flödar över, svärd äro på deras läppar, ty "vem skulle höra det?"

PS 59:9 Men du, HERRE, ler åt dem; du bespottar alla hedningar.

PS 59:10 Mot deras makt vill jag hålla mig till dig, ty Gud är min borg.

PS 59:11 Min Gud kommer mig till mötes med sin nåd, Gud låter mig se med lust på mina förföljare.

PS 59:12 Dräp dem icke, på det att mitt folk ej må förgäta det; låt dem genom din kraft driva ostadiga omkring, och slå dem ned, du vår sköld, o Herre.

PS 59:13 Vart ord på deras läppar är en synd i deras mun. Må de fångas i sitt högmod, genom den förbannelse och lögn som de tala.

PS 59:14 Förgör dem i vrede, förgör dem, så att de ej mer äro till; och må de förnimma att det är Gud som råder i Jakob, allt intill jordens ändar. Sela.

PS 59:15 Ja, var afton komma de tillbaka, de tjuta såsom hundar och stryka omkring i staden.

PS 59:16 De driva omkring efter rov; om de icke bliva mätta, så stanna de kvar över natten.

PS 59:17 Men jag vill sjunga om din makt och jubla var morgon över din nåd; ty du var för mig en borg och en tillflykt, när jag var i nöd.

PS 59:18 Min starkhet, dig vill jag lovsjunga, ty Gud är min borg, min nåderike Gud.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler