Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 57

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 57:1 Bön och lovsång i nöden.

PS 57:1 För sångmästaren; "Fördärva icke"; en sång av David, när han flydde för Saul och var i grottan.

PS 57:2 Var mig nådig, o Gud, var mig nådig; ty till dig tager min själ sin tillflykt. Ja, under dina vingars skugga vill jag taga min tillflykt, till dess att det onda är förbi.

PS 57:3 Jag ropar till Gud den Högste, till Gud, som fullbordar sitt verk för mig.

PS 57:4 Han skall sända från himmelen och frälsa mig, när jag smädas av människor som stå mig efter livet. Sela. Gud skall sända sin nåd och sin trofasthet.

PS 57:5 Min själ är omgiven av lejon, jag måste ligga bland eldsprutare, bland människor vilkas tänder äro spjut och pilar, och vilkas tungor äro skarpa svärd.

PS 57:6 Upphöjd vare du, Gud, över himmelen; över hela jorden sträcke sig din ära.

PS 57:7 De lägga ut nät för mina fötter, min själ böjes ned, de gräva för mig en grop, men de falla själva däri. Sela.

PS 57:8 Mitt hjärta är frimodigt, o Gud, mitt hjärta är frimodigt; jag vill sjunga och lova.

PS 57:9 Vakna upp, min ära*; upp, psaltare och harpa! Jag vill väcka morgonrodnaden.

PS 57:10 Jag vill tacka dig bland folken, Herre; jag vill lovsjunga dig bland folkslagen.

PS 57:11 Ty din nåd är stor allt upp till himmelen och din trofasthet allt upp till skyarna.

PS 57:12 Upphöjd vare du, Gud, över himmelen; över hela jorden sträcke sig din ära.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler