Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 56

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 56:1 Förtröstansfull bön under förföljelse.

PS 56:1 För sångmästaren, efter "Den stumma duvan i fjärran"; en sång av David, når filistéerna grepo honom i Gat.

PS 56:2 Var mig nådig, o Gud, ty människor stå mig efter livet; beständigt tränga mig stridsmän.

PS 56:3 Mina förföljare stå mig beständigt efter livet; ja, de äro många, som i högmod strida mot mig.

PS 56:4 Men när fruktan kommer över mig, sätter jag min förtröstan på dig.

PS 56:5 Med Guds hjälp skall jag få prisa hans ord, på Gud förtröstar jag och skall icke frukta; vad kan det som är kött göra mig?

PS 56:6 Beständigt förbittra de livet för mig, alla deras tankar gå ut på att skada mig.

PS 56:7 De rota sig samman, de lägga försåt, de vakta på mina steg, ty de stå efter mitt liv.

PS 56:8 Skulle de räddas med all sin ondska? Nej, slå ned folken, Gud, i din vrede.

PS 56:9 Du har räknat min flykts dagar. Samla mina tårar i din lägel; de stå ju i din bok.

PS 56:10 Så måste då mina fiender vika tillbaka på den dag då jag ropar; det vet jag, att Gud står mig bi.

PS 56:11 Med Guds hjälp skall jag få prisa hans ord; med HERRENS hjälp skall jag få prisa hans ord.

PS 56:12 På Gud förtröstar jag och skall icke frukta; vad kunna människor göra mig?

PS 56:13 Jag har löften att infria till dig, o Gud; jag vill betala dig lovoffer.

PS 56:14 Ty du har räddat min själ från döden, ja, mina fötter ifrån fall, så att jag kan vandra inför Gud i de levandes ljus.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler