Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 55

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 55:1 Klagan över falska vänner.

PS 55:1 För sångmästaren, med strängaspel; en sång av David.

PS 55:2 Lyssna, Gud, till min bön, och fördölj dig icke för min åkallan.

PS 55:3 Akta på mig och svara mig. I mitt bekymmer är jag utan ro och måste klaga,

PS 55:4 vid fiendens rop, vid den ogudaktiges skri. Ty de vilja draga fördärv över mig, och i vrede ansätta de mig.

PS 55:5 Mitt hjärta ängslas i mitt bröst, och dödens fasor hava fallit över mig.

PS 55:6 Fruktan och bävan kommer över mig, och förfäran övertäcker mig.

PS 55:7 Därför säger jag: Ack att jag hade vingar såsom duvan! Då skulle jag flyga bort och söka mig ett bo.

PS 55:8 Ja, långt bort skulle jag fly, jag skulle taga härbärge i öknen. Sela.

PS 55:9 Jag skulle skynda att söka mig en tillflykt undan stormvind och oväder.

PS 55:10 Fördärva dem, Herre; gör deras tungor oense. Ty våld och genstridighet ser jag i staden.

PS 55:11 Dag och natt gå de omkring den, ovanpå dess murar, ondska och olycka råda därinne;

PS 55:12 ja, fördärv råder därinne, och från dess torg vika icke förtryck och svek.

PS 55:13 Se, det är icke en fiende som smädar mig, det kunde jag fördraga; det är icke min ovän som förhäver sig mot mig, för honom kunde jag gömma mig undan.

PS 55:14 Nej, du gör det, du som var min jämlike, min vän och förtrogne,

PS 55:15 du som levde med mig i ljuvlig förtrolighet, du som i Guds hus gick med mig i högtidsskaran.

PS 55:16 Döden komme över dem oförtänkt, levande fare de ned i dödsriket; ty ondska råder i deras boning, i deras hjärtan.

PS 55:17 Men jag ropar till Gud; HERREN skall frälsa mig.

PS 55:18 Afton och morgon och middag vill jag utgjuta mitt bekymmer och klaga, och han skall höra min röst.

PS 55:19 Han förlossar min själ och skaffar henne ro, så att de icke komma vid mig; ty de äro många, som stå mig emot.

PS 55:20 Gud skall höra det och giva dem svar, han som sitter på sin tron av ålder. Sela. Ty de vilja icke ändra sig, och de frukta ej Gud.

PS 55:21 Den mannen bär händer på sin vän; han bryter sitt förbund.

PS 55:22 Orden i hans mun äro hala såsom smör, men stridslust fyller hans hjärta; hans ord äro lenare än olja, dock äro de dragna svärd.

PS 55:23 Kasta din börda på HERREN, han skall uppehålla dig; han skall i evighet icke tillstädja att den rättfärdige vacklar.

PS 55:24 Gud, du skall störta dem ned i gravens djup; de blodgiriga och falska skola ej nå sin halva ålder. Men jag förtröstar på dig.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler