Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 52

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 52:1 Tröst mot våld och onda tungor.

PS 52:1 För sångmästaren; en sång av David,

PS 52:2 när edoméen Doeg kom och berättade för Saul och sade till honom: "David har gått in i Ahimeleks hus."

PS 52:3 Varför berömmer du dig av vad ont är, du våldsverkare? Guds nåd varar ju beständigt.

PS 52:4 Din tunga far efter fördärv, den är lik en skarp rakkniv, du arglistige.

PS 52:5 Du älskar ont mer än gott, lögn mer än att tala vad rätt är. Sela.

PS 52:6 Ja, du älskar allt fördärvligt tal, du falska tunga.

PS 52:7 Därför skall ock Gud störta dig ned för alltid, han skall gripa dig och rycka dig ut ur din hydda och utrota dig ur de levandes land. Sela.

PS 52:8 Och de rättfärdiga skola se det och frukta, de skola le åt honom:

PS 52:9 "Se där är den man som icke gjorde Gud till sitt värn, utan förlitade sig på sin stora rikedom, trotsig i sin lystnad!"

PS 52:10 Men jag skall vara såsom ett grönskande olivträd i Guds hus; jag förtröstar på Guds nåd alltid och evinnerligen.

PS 52:11 Jag skall evinnerligen tacka dig för att du har gjort det; och inför dina fromma skall jag förbida ditt namn, ty det är gott.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler