Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 51

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 51:1 Den botfärdiges bön.

PS 51:1 För sångmästaren; en psalm av David,

PS 51:2 när profeten Natan kom till honom, då han hade gått in till Bat-Seba.

PS 51:3 Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet.

PS 51:4 Två mig väl från min missgärning, och rena mig från synd.

PS 51:5 Ty jag känner mina överträdelser, och min synd är alltid inför mig.

PS 51:6 Mot dig allena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon; på det att du må finnas rättfärdig i dina ord och rättvis i dina domar.

PS 51:7 Se, i synd är jag född, och i synd har min moder avlat mig.

PS 51:8 Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden; så lär mig då vishet i mitt innersta.

PS 51:9 Skära mig med isop, så att jag varder ren; två mig, så att jag bliver vitare än snö.

PS 51:10 Låt mig förnimma fröjd och glädje, låt de ben som du har krossat få fröjda sig.

PS 51:11 Vänd bort ditt ansikte från mina synder, och utplåna alla mina missgärningar.

PS 51:12 Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och giv mig på nytt en frimodig ande.

PS 51:13 Förkasta mig icke från ditt ansikte, och tag icke din helige Ande ifrån mig.

PS 51:14 Låt mig åter få fröjdas över din frälsning, och uppehåll mig med villighetens ande.

PS 51:15 Då skall jag lära överträdarna dina vägar, och syndarna skola omvända sig till dig.

PS 51:16 Rädda mig undan blodstider, Gud, du min frälsnings Gud, så skall min tunga jubla över din rättfärdighet.

PS 51:17 Herre, upplåt mina läppar, så att min mun kan förkunna ditt lov.

PS 51:18 Ty du har icke behag till offer, eljest skulle jag giva dig sådana; till brännoffer har du icke lust.

PS 51:19 Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande; ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, icke förakta.

PS 51:20 Gör väl mot Sion i din nåd, bygg upp Jerusalems murar.

PS 51:21 Då skall du undfå rätta offer, som behaga dig, brännoffer och heloffer; då skall man offra tjurar på ditt altare.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler